Movie-Series Talk

สิ่งที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับ Gotham City!

สิ่งที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับ Gotham City!

Gotham City เป็นเมืองที่สร้างขึ้นใน DC คอมมิคซึ่งเป็นที่รู้จักดีว่าคือบ้านเกิดของซุปเปอร์ฮีโร่แบทแมนนั่นเองในฉบับคอมมิคที่ปรากฏตัวครั้งแรกใน Batman #4 (Dec. 1940) และต่อมาจนถึงปัจจุบัน โดยเนื้อเรื่องของแบทแมนมักจะเกี่ยวข้องกับ Gotham Cityเสมอในการปกป้องเมืองของเขาอีกทั้งยังเป็นฐานที่ตั้งของฮีโร่ต่างๆของแบทแมนด้วย ซึ่งเราจะเห็นเมือง Gotham นั้นเป็นเมืองที่มืดหม่นอันตรายและเต็มไปด้วยอาชญกรและเป็นที่กบดานของเหล่าวายร้ายต่างๆ แต่ทั้งนั้น Gotham ก็ยัง...

Page 15 of 16« First...1213141516