คัดลอก URL แล้ว

รอบรู้การเลือกตั้ง

แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปเลือกตั้งได้ ในช่วง 7 วันหลังเลือกตั้ง ป้องกันการถูกจำกัดสิทธิ

แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปเลือกตั้งได้ ในช่วง 7 วันหลังเลือกตั้ง ป้องกันการถูกจำกัดสิทธิ

สามารถแจ้งเรื่องต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือ นายทะเบียนท้องถิ่น สามารถยื่นด้วยตัวเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ ผ่านทางออนไลน์ ..
รัฐบาลเตือนประชาชน ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า-นอกราชอาณาจักร พรุ่งนี้วันสุดท้าย

รัฐบาลเตือนประชาชน ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า-นอกราชอาณาจักร พรุ่งนี้วันสุดท้าย

วันนี้ (8 เม.ย.66) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เตือนประชาชนที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม ..

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. [นอกเขตเลือกตั้ง-นอกราชอาณาจักร]

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. [นอกเขตเลือกตั้ง-นอกราชอาณาจักร]

ผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร สามารถตรวจสอบการลงทะเบียนใช้สิทธิผ่านแอปพลิเคชัน หรือทางเว็บไซต์ข ..
รู้จักใบดำ-ใบแดง-ใบส้ม-ใบเหลือง กรณีเลือกตั้งไม่โปร่งใส มีเกณฑ์การตัดสินอย่างไร

รู้จักใบดำ-ใบแดง-ใบส้ม-ใบเหลือง กรณีเลือกตั้งไม่โปร่งใส มีเกณฑ์การตัดสินอย่างไร

กรณีพบความไม่โปร่งใสในการเลือกตั้งแต่ละเขตพื้นที่เลือกตั้ง กกต. สามารถสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือ สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือ ที ..
แอปฯ Smart Vote รวมข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

แอปฯ Smart Vote รวมข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

แอปลิเคชัน “Smart Vote” ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นแอปที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ ..
กาบัตรแบบไหนนับคะแนน แบบไหนบัตรเสีย

กาบัตรแบบไหนนับคะแนน แบบไหนบัตรเสีย

การเลือกตั้ง 2566 ครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งโดยใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ประเภท คือ 1.บัตรเลือกผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และ 2.บัตรเลือกตั้ง ..
ขั้นตอนการเลือกตั้ง (สำหรับคนไปเลือกตั้งครั้งแรก)

ขั้นตอนการเลือกตั้ง (สำหรับคนไปเลือกตั้งครั้งแรก)

ขั้นตอนการเลือกตั้ง 2566 มีวิธีปฏิบัติง่าย ๆ ใน 5 ขั้นตอน ตรวจสอบรายชื่อ / ยื่นหลักฐานแสดงตน / รับบัตรเลือกตั้ง / ทําเครื่องหมายกากบาท / หย่ ..
เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ทำอย่างไร

เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ทำอย่างไร

เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เป็นการอํานวยความสะดวกให้คนไทยที่พํานักอยู่นอกราชอาณาจักร หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะเดินทางไปนอกราชอาณาจักรได้มีโอ ..
วิธีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566

วิธีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566

การขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งแบบในเขตและนอกเขตเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถยื่นคําขอลงทะเบียนใช้สิทธิ ภายใน 20 วัน ก่อนวันเลือกตั ..
ไม่ได้ไปเลือกตั้งต้องทำอย่างไร

ไม่ได้ไปเลือกตั้งต้องทำอย่างไร

กกต. ได้กำหนดให้แจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผ่านทางออนไลน์ ซึ่งต้องแจ้งภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ..
ใครบ้างไม่มีสิทธิ์เลือกตั้ง

ใครบ้างไม่มีสิทธิ์เลือกตั้ง

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องมีสัญชาติไทย หรือ หากเคยแปลงสัญชาติ / ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี / อายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี ในวั ..