คัดลอก URL แล้ว
ขั้นตอนการเลือกตั้ง (สำหรับคนไปเลือกตั้งครั้งแรก)

ขั้นตอนการเลือกตั้ง (สำหรับคนไปเลือกตั้งครั้งแรก)

สำหรับขั้นตอนการเลือกตั้ง 2566 โดยเฉพาะกลุ่มของผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก (First Voter) ซึ่งมีจำนวน 4 ล้านคนเศษ ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ซึ่งจะมีการลงคะแนนกาบัตรเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 และใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566

โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ 5 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อ

ขั้นตอนที่ 2 ยื่นหลักฐานแสดงตน

ขั้นตอนที่ 3 รับบัตรเลือกตั้ง

ขั้นตอนที่ 4 ทําเครื่องหมายกากบาท

ขั้นตอนที่ 5 หย่อนบัตรด้วยตนเอง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง