คัดลอก URL แล้ว
เปิดขั้นตอนวิธีการเลือกนายกฯ

เปิดขั้นตอนวิธีการเลือกนายกฯ

สำหรับไทม์ไลน์การเลือกตั้ง 2566 โดยหลังการเลือกตั้งแล้วเสร็จในวันที่ 14 พ.ค.66 ทาง กกต. จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส. 500 คน ในช่วงต้นเดือน ก.ค.66 / เปิดสภาฯในกลางเดือน ก.ค.66 / และปลายเดือน ก.ค.66 เป็นการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ของสภาฯ เป็นคะแนนเสียงจาก ส.ส. 500 เสียง และจาก ส.ว. 250 เสียง รวมเป็น 750 เสียง ซึ่งต้องได้คะแนนเสียงโหวตมากกว่ากึ่งหนึ่งคือ 376 เสียงขึ้นไป

โดยรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของแต่ละพรรคการเมืองได้มีการทยอยเปิดตัวกันไปบ้างแล้ว ซึ่งกำหนดการของทาง กกต. พรรคการเมืองต้องแจ้งรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี (แคนดิเดตนายกฯ) ระหว่างวันที่ 4 – 7 เมษายน 2566

หลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อแคนดิเดตนายกฯ

ทั้งนี้หลังจากแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแล้ว จะมีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีในลำดับถัดไปในช่วงเดือน ส.ค.66


ข่าวที่เกี่ยวข้อง