คัดลอก URL แล้ว
แบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน ส.ส.ที่พึงมี

แบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน ส.ส.ที่พึงมี

KEY :

สำหรับการเขตเลือกตั้ง จำนวน ส.ส.ที่พึงมี ตามที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมี ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

การกำหนดจำนวนสมาชิก

สำหรับการกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดพึงมี จะใช้วิธีการคือ ใช้จำนวนราษฎรสัญชาติไทยทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 65,106,481 คน หารด้วยจำนวน ส.ส. จำนวน 400 คน ทำให้ได้จำนวนเฉลี่ยของประชาชน 162,766 คน ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน

กรณีที่หารเฉลี่ยแล้วพบว่า มีจังหวัดใดที่ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะได้ ส.ส. ให้ปัดขึ้นเป็น ได้ ส.ส. 1 คน ส่วนจังหวัดที่มีจำนวนประชากรมากกว่าเกณฑ์เฉลี่ย ให้ใช้จำนวนประชากร หารด้วยจำนวนเฉลี่ย

เมื่อได้จำนวน ส.ส. ของแต่ละจังหวัดแล้ว หากจำนวน ส.ส. ยังไม่ครบ 400 คน ให้เพิ่มจำนวน ส.ส. ตามจังหวัดที่มีเศษเหลือตามลำดับจนครบ 400 คน

ดังนั้นหากสรุปง่าย ๆ นั่นคือ

  1. นำจำนวนประชากรทั้งประเทศ / จำนวนส.ส. 400 คน ได้ค่าเฉลี่ยจำนวนประชากรต่อ ส.ส. 1 คน
  2. นำจำนวนประชากรในจังหวัด หารด้วย ค่าเฉลี่ยประชากร/ส.ส. 1 คนที่ได้จาก (1) ก็จะได้จำนวน ส.ส. ในแต่ละจังหวัด
  3. สำหรับจังหวัดที่มีประชากรน้อยกว่าค่าเฉลี่ยประชากรต่อส.ส. 1 คน ตามข้อ (1) ให้ปัดขึ้น โดยให้จังหวัดนั้น มี ส.ส. ได้ 1 คน
  4. นับจำนวน ส.ส. ที่ได้ในข้อ 2 และ 3 รวมกัน ถ้ายังไม่ครบ ให้เรียงลำดับเศษที่เหลือจากการหารในข้อ 2 ไปเรื่อย ๆ จนครบ 400 คน

หลังจากที่ได้จำนวน ส.ส. ในแต่ละจังหวัดแล้ว ก็ให้แบ่งเขตการเลือกตั้ง ตามจำนวน ส.ส. พึงมีในแต่ละจังหวัด โดยให้มีจำนวนประชากรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน ทำให้ได้จำนวน ส.ส. และเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดเป็นดังนี้

ลำดับจังหวัดจำนวนราษฏรสัญชาติไทยจำนวนสมาชิก ส.ส.พึงมีจำนวนเขตเลือกตั้ง
1กรุงเทพมหานคร5,394,9103333
2กระบี่477,79233
3กาญจนบุรี816,80355
4กาฬสินธุ์971,14166
5กําแพงเพชร707,17344
6ขอนแก่น1,780,8661111
7จันทบุรี532,02433
8ฉะเชิงเทรา722,62044
9ชลบุรี1,572,1571010
10ชัยนาท317,94822
11ชัยภูมิ1,116,69377
12ชุมพร505,34733
13เชียงราย1,167,12178
14เชียงใหม่1,630,90710 11
15ตรัง636,81344
16ตราด218,06911
17ตาก546,73034
18นครนายก258,98022
19นครปฐม910,33066
20นครพนม714,94344
21นครราชสีมา2,625,1391616
22นครศรีธรรมราช1,542,158109
23นครสวรรค์1,026,84066
24นนทบุรี1,285,63788
25นราธิวาส812,92555
26น่าน472,74733
27บึงกาฬ420,87033
28บุรีรัมย์1,574,7041010
29ปทุมธานี1,191,38677
30ประจวบคีรีขันธ์540,52233
31ปราจีนบุรี496,64533
32ปัตตานี731,40854
33พระนครศรีอยุธยา818,25555
34พะเยา458,95933
35พังงา263,38922
36พัทลุง521,27833
37พิจิตร525,32733
38พิษณุโลก842,73755
39เพชรบุรี478,65333
40เพชรบูรณ์971,38366
41แพร่430,00933
42ภูเก็ต406,98633
43มหาสารคาม943,81166
44มุกดาหาร348,55022
45แม่ฮ่องสอน242,05522
46ยโสธร531,23833
47ยะลา544,37333
48ร้อยเอ็ด1,289,89988
49ระนอง179,60011
50ระยอง751,68455
51ราชบุรี839,10955
52ลพบุรี733,85754
53ลําปาง715,97444
54ลําพูน396,46922
55เลย633,29144
56ศรีสะเกษ1,453,36099
57สกลนคร1,144,05677
58สงขลา1,421,31899
59สตูล324,76322
60สมุทรปราการ1,341,85488
61สมุทรสงคราม187,70111
62สมุทรสาคร556,86034
63สระแก้ว558,17433
64สระบุรี636,44544
65สิงห์บุรี202,50111
66สุโขทัย580,90944
67สุพรรณบุรี828,11955
68สุราษฎร์ธานี1,064,95777
69สุรินทร์1,371,33188
70หนองคาย510,96233
71หนองบัวลําภู507,64233
72อ่างทอง272,16622
73อํานาจเจริญ374,61722
74อุดรธานี1,555,465109
75อุตรดิตถ์441,81933
76อุทัยธานี323,38522
77อุบลราชธานี1,860,8431111

ข้อมูล :


ข่าวที่เกี่ยวข้อง