คัดลอก URL แล้ว
กำหนดการเลือกตั้ง 2566

กำหนดการเลือกตั้ง 2566

KEY :

สำหรับกำหนดการเลือกตั้ง 2566 มีความชัดเจนแล้ว หลังเมื่อวันที่ 21 มี.ค.66 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติเห็นชอบร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมกำหนดวันเลือกตั้งเป็นการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดือนมีนาคม – เมษายน 2566

20 มีนาคม 2566

21 มีนาคม 2566

22 มีนาคม 2566

23 มีนาคม 2566

24 มีนาคม 2566

25 มีนาคม – 9 เมษายน 2566

เดือนเมษายน 2566

3 – 7 เมษายน 2566

4 – 7 เมษายน 2566

14 เมษายน 2566

18 เมษายน 2566

23 เมษายน 2566

เดือนพฤษภาคม 2566

3 พฤษภาคม 2566

7 พฤษภาคม 2566

7 – 13 พฤษภาคม 2566

14 พฤษภาคม 2566

15 – 21 พฤษภาคม 2566


ข่าวที่เกี่ยวข้อง