คัดลอก URL แล้ว

Tag: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดการศึกษาอบรมและการปฐมนิเทศหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14 (พตส. 14)
“ศรีสุวรรณ” ร้อง กกต.สอบพรรค-นักการเมือง เสนอยุบ กอ.รมน.
"ศรีสุวรรณ" ร้อง กกต.สอบพรรค-นักการเมือง เสนอยุบ กอ.รมน.
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดอบรมภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด รุ่นที่ 4 ( ภาคกลาง )
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดอบรมภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด รุ่นที่ 4 ( ภาคกลาง )
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดอบรมความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด 4 รุ่น
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดอบรมความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด 4 รุ่น
กกต.ใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
กกต.ใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
กกต. ลงพื้นที่นิเทศส่งเสริมความเข้มแข็งของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง (จ.ตาก)
กกต. ลงพื้นที่นิเทศส่งเสริมความเข้มแข็งของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง (จ.ตาก)
สายด่วน 1444 ทุกคำถาม มีคำตอบ ทุกคำตอบ เราติดตามด้วยความใส่ใจ
สายด่วน 1444 ทุกคำถาม มีคำตอบ ทุกคำตอบ เราติดตามด้วยความใส่ใจ
กกต.มุ่งมั่นสร้างพลังเครือข่ายร่วมพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งอย่างยั่งยืน
กกต.มุ่งมั่นสร้างพลังเครือข่ายร่วมพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งอย่างยั่งยืน
กกต.จัดอบรมทำสำนวนสืบสวน ไต่สวน ให้สุจริตและ  เที่ยงธรรม
กกต.จัดอบรมทำสำนวนสืบสวน ไต่สวน ให้สุจริตและ เที่ยงธรรม
สำนักงาน กกต.กับการจัดทำสำนวนสืบสวน ไต่สวน ให้สุจริตและ  เที่ยงธรรม 
สำนักงาน กกต.กับการจัดทำสำนวนสืบสวน ไต่สวน ให้สุจริตและ  เที่ยงธรรม 
กกต. จัดเสวนาวิชาการ เสริมความเข้มแข็ง ศส.ปชต.
กกต. จัดเสวนาวิชาการ เสริมความเข้มแข็ง ศส.ปชต.
พตส.12 จัดสัมมนา “ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการเมือง”
พตส.12 จัดสัมมนา “ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการเมือง”
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดเสวนาวิชาการ “รวมพลคน ศส.ปชต. และเครือข่ายพันธมิตร”
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดเสวนาวิชาการ “รวมพลคน ศส.ปชต. และเครือข่ายพันธมิตร”
กกต.นครปฐม พร้อมจัดเลือกตั้งซ่อมเขต 5 วันนี้
กกต.นครปฐม พร้อมจัดเลือกตั้งซ่อมเขต 5 วันนี้
หลายสังกัดอบรมเตรียมพร้อมประชามติ
หลายสังกัดอบรมเตรียมพร้อมประชามติ
กกต.ประกาศ 7 ส.ค.ประชามติร่าง รธน.
กกต.ประกาศ 7 ส.ค.ประชามติร่าง รธน.
ไฟไหม้ กกต.ชัยภูมิ เอกสารเสียหายเกือบหมด
ไฟไหม้ กกต.ชัยภูมิ เอกสารเสียหายเกือบหมด
กกต. เปิดตัวแอพฯ “ดาวเหนือ” สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
กกต. เปิดตัวแอพฯ “ดาวเหนือ” สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง