คัดลอก URL แล้ว

สายด่วน 1444 ทุกคำถาม มีคำตอบ ทุกคำตอบ เราติดตามด้วยความใส่ใจ

ด้วยสังคมที่ปรับเปลี่ยนไป สื่อสังคมออนไลน์ อย่างสื่อโซเชียลมีเดีย ได้เข้ามามีบทบาทในกลุ่มวัยรุ่น และวัยทำงานมากขึ้น แต่บางครั้งสื่อประเภทนี้ก็สื่อสารข้อมูลไม่ถูกต้อง บิดเบือนไปจากความจริง / เพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง

 สำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง.จึงได้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ อาทิ เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  แอพพลิเคชัน Smart Vote , ตาสับปะรด , Civic Education รวมทั้งการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านสายด่วน 1444 เพื่อให้ประชาชนสอบถามข้อมูลการเลือกตั้ง พรรคการเมือง และข่าวสารต่างๆ

สายด่วน 1444 ถือเป็นช่องทางสำคัญให้ประชาชน ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และพรรคการเมือง ที่ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ได้โทรมาสอบถาม โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เตรียมพนักงานและผู้เชี่ยวชาญไว้คอยให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ   

โดยนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระบุว่า “สายด่วน 1444 สำนักงานและคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดตั้งมาเพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร กับประชาชน  ผู้สมัคร พรรคการเมือง  ทั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่น เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า จะมี “นิวโหวตเตอร์” หรือ บุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกอายุ 18 ปี มากกว่า 8 แสนคน ในปี 2566 โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ดังนั้น สายด่วน 1444 จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยตอบข้อสงสัยให้กับกลุ่ม “นิวโหวตเตอร์” ให้สามารถไปใช้สิทธิได้อย่างถูกต้อง

ทางด้านของดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังสี ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมป์ กล่าวว่า สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่ ทาง กกต.ได้ริเริ่มสายด่วน 1444 อีกอันหนึ่งที่เป็นคุณประโยชน์ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกคน ทำให้นักศึกษา นักเรียนที่เป็น “นิวโหวตเตอร์” ทั้งหลาย ถ้ามีข้อข้องใจสามารถสอบถามสายด่วนได้

นักศึกษาได้ลองใช้บริการสายด่วน  1444  สอบถามขั้นตอนในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรก และกฎหมายเลือกตั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง รู้สึกประทับ เจ้าหน้าที่สายด่วน 1444 ที่ตอบข้อสงสัยในประเด็นที่ซักถามได้อย่างชัดเจน ทำให้เกิดความมั่นใจ เพื่อออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรก

แมนสรวง ทองสุวรรณ์ นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กล่าวกว่า “ ในฐานะผู้มีสิทธิรุ่นใหม่ หรือ “นิวโหวตเตอร์” ผมมองว่าสายด่วน 1444 เป็นช่องทางที่ดีสำหรับการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพื่อจะเป็นแนวทางให้กับประชาชนในอนาคต ”

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เชื่อมั่นว่า สายด่วน 1444 จะเป็นส่วนสำคัญให้ ประชาชนคลายทุกข้อสงสัย ข้อกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ในการเลือกตั้ง ภายใต้ความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ว่า “ทุกคำถาม มีคำตอบ ทุกคำตอบ เราติดตามด้วยความใส่ใจ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง