คัดลอก URL แล้ว

กกต.จัดอบรมทำสำนวนสืบสวน ไต่สวน ให้สุจริตและ เที่ยงธรรม

ท่ามกลางกระแสการเมืองที่ร้อนแรง การเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ดังนั้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการสืบสวน ไต่สวน ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงได้อบรมพนักงานสืบสวนและไต่สวน โดยยึดหลัก สุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย
รายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามจากรายงาน

 ถึงแม้มรสุม และ ทิศทางการเมือง อาจร้อนแรง และการเลือกตั้ง อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เพราะพรรคการเมืองเริ่มขยับ-ปรับทัพกันแล้ว กกต.ก็พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที  เพราะที่ผ่านมาได้เดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งให้กับ พนักงานสืบสวนและไต่สวนทั่วประเทศ ทั้ง 77 จังหวัด แล้ว โดยเฉพาะในการสืบสวน ไต่สวน และการวินิจฉัย      ชี้ขาด เรื่องของการกระทำผิดกฎหมายการทุจริต  เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความรู้-แม่นยำในข้อกฎหมาย และ กติกาเลือกตั้งที่ปรับเปลี่ยนไป  

กกต. ได้เน้นย้ำ-หลักหัวใจสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่คือความสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม ชอบด้วยกฎหมาย และต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ไม่มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง 

“การทำสำนวนสืบสวนไต่สวน ต้องมีความสุจริตเที่ยงธรรมรอบคอบยึดถือหลักกฎหมายเป็นสำคัญและความยุติธรรมที่เราจะหยิบยื่นให้กับผู้ร้องและผู้ถูกร้อง ต้องเกิดขึ้นและการทำสำนวนของพนักงานของเรา ได้ให้นโยบายว่าจะต้องไม่มีเรื่องที่ไม่ชอบธรรมเกิดขึ้น ” ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้งกล่าว

ในการอบรบครั้งนี้ ได้แบ่งกลุ่มย่อย ให้เจ้าหน้าที่นำกรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา และอุปสรรค มาแลกเปลี่ยน-ระดมสมอง และหาทางออกร่วมกัน เพื่อให้การจัดทำสำนวนและดำเนินคดี เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หวังลดเวลาในการทำสำนวนสืบสวน ไต่สวน ให้รวดเร็วขึ้น เกิดความโปร่งใส  และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งระบุว่า “ในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง กฎหมายท้องถิ่น กับกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. และเลือก ส.ว. มันก็ต่างกันไป สำนวนเข้ามาไล่เลี่ยกัน เพราะฉะนั้นเราจึงต้องซักซ้อม เพิ่มประสบการณ์ให้ผู้เข้ารับการอบรบมีมากยิ่งขึ้น”

การขับเคลื่อนของ กกต. จะเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ให้พนักงานสืบสวนและไต่สวน พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดความสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม ชอบด้วยกฎหมาย เกิดความรวดเร็ว และถูกต้อง และที่สำคัญ ทำให้ทุกฝ่ายทั้งการเมือง และประชาชน มีความเชื่อมั่น ในการปฏิบัติหน้าที่ของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและยอมรับผลการเลือกตั้ง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง