คัดลอก URL แล้ว

กกต.ใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ในปี 2566 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะครบวาระ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีการเตรียมพร้อมรองรับการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้น โดยการนำเทคโนโลยี มาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้งรุ่นใหม่ (New Voter) พร้อมรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

แอพพลิเคชั่นฉลาดเลือก หรือ Smart Vote แอพพลิเคชั่นที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในการเข้าถึงข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง ข้อมูลพรรคการเมือง ข้อมูลที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้สิทธิเลือกตั้ง สามารถตรวจสอบหน่วยเลือกตั้ง ดูรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ในเขตเลือกตั้ง รวมไปถึง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ แยกตามพรรคการเมือง และรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคการเมืองเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรี มีรูปภาพผู้สมัครทุกคน

นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบ หรือค้นหาหน่วยเลือกตั้ง กฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง และสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เพื่อเข้าถึงข้อมูลเลือกตั้ง ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทาง App Store สำหรับระบบ IOS และ Google play สำหรับระบบ android


ข่าวที่เกี่ยวข้อง