คัดลอก URL แล้ว

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดการศึกษาอบรมและการปฐมนิเทศหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14 (พตส. 14)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดการศึกษาอบรมและการปฐมนิเทศให้กับผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14 (พตส. 14) ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2567 โดยมี ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5 – 6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร และเดินทางร่วมทำกิจกรรมการปฐมนิเทศ ณ ห้อง Ballroom 1 – 2 ชั้น 6 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ศรีราชา แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

การศึกษาอบรมหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14 (พตส. 14) มีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมประกอบด้วย บุคลากรของพรรคการเมือง นักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ สื่อมวลชน นักวิชาการ ผู้บริหารจากภาคเอกชน และผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 140 คน

ในการนี้ ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจะได้รับชมวีดิทัศน์แนะนำสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและแนะนำหลักสูตรฯ โดยมี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฎ และนายชาย นครชัย กรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะผู้บริหารระดับสูงสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง คณะกรรมการกำกับดูแลหลักสูตรฯ นายกสมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ประธานนักศึกษา และผู้แทน พตส. รุ่น 1 – 13 เข้าร่วมพิธีด้วย


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง