คัดลอก URL แล้ว

พตส.12 จัดสัมมนา “ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการเมือง”

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง จัดสัมมนานำเสนอยุทธศาสตร์ของนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 เรื่อง “ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการเมือง” โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นองค์ปาฐก ในหัวข้อ “จากเล็กสู่ใหญ่ มองการเมืองและประเทศ ไทยแบบ 360 องศา”

โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง จัดสัมมนานำเสนอยุทธศาสตร์ของนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 เรื่อง “ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการเมือง” โดยมี นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  / นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง/และนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นองค์ปาฐก ในหัวข้อ “จากเล็กสู่ใหญ่ มองการเมืองและประเทศไทยแบบ 360 องศา” เพื่อนำเสนอมุมมองแนวคิดกระบวนการหาเสียงในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในครั้งที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ยังเผยว่า ผลงานของงานเสวนาวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์นำไปวิเคราะห์การทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และรวบรวมข้อมูลเอกสารทางวิชาการนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้างานวิชาการให้กับผู้ที่สนใจ

การสัมมนาในครั้งนี้ยังแถลงผลงานการจัดทำยุทธศาสตร์ของนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12  ประกอบด้วย / กลุ่มที่ 1 ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาพรรคการเมือง /กลุ่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาสถาบันทางการเมือง (รัฐสภาไทย) /กลุ่มที่ 3 ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน /กลุ่มที่ 4 ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของ กกต.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง