Movie-Series Talk

บุญคุณความแค้นในยุทธภพที่รอวันสะสาง Sword Master ดาบปราบเทวดา

บุญคุณความแค้นในยุทธภพที่รอวันสะสาง Sword Master ดาบปราบเทวดา

คุณธรรมน้ำมิตร  ปรัชญาชีวิตคติเตือนใจล้วนสอดแทรกอยู่ในนิยายกำลังภายในจากปลายปากกาของมังกรโบราณ โกวเล้ง  ซาเสียวเอี้ย นิยายกำลังภายในผลงานชิ้นเอกที่สะท้อนให้เห็นมุมมองในเรื่องของ การปล่อยวาง เพราะคนที่อยู่ในยุทธจักรมักไม่เป็นตัวของตัวเอง การปล่อยวางและแสวงหาความสงบคือสิ่งที่ประเสริฐสุด นี่คือปรัชญาชีวิตอันลึกซึ้งที่ปรมาจารย์โกวเล้งได้ถ่ายทอดเอาไว้ในนิยายกำลังภายในเพื่อให้ผู้อ่านได้รับรู้ ในโลกของภาพยนตร์ ซาเสียวเอี้ย  ถูกนำเค้าโครงเรื่องมาสร้างเป็...

Page 7 of 15« First...56789...Last »