คัดลอก URL แล้ว

Tag: ฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ฝุ่น PM 2.5 ในภาคเหนือสูงขึ้น การระบายอากาศไม่ดี และมีจุดความร้อนเพิ่มขึ้น
ฝุ่น PM 2.5 ในภาคเหนือสูงขึ้น การระบายอากาศไม่ดี และมีจุดความร้อนเพิ่มขึ้น
PM 2.5 ภาคเหนือสูงขึ้นหลายพื้นที่ / ภาคกลางอากาศดี
PM 2.5 ภาคเหนือสูงขึ้นหลายพื้นที่ / ภาคกลางอากาศดี
ฝุ่น PM 2.5 ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงเกินค่ามาตรฐาน
ฝุ่น PM 2.5 ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงเกินค่ามาตรฐาน
แนวโน้มฝุ่น PM 2.5 ในภาคอีสานสูงขึ้น
แนวโน้มฝุ่น PM 2.5 ในภาคอีสานสูงขึ้น
PM 2.5 ภาคอีสานเพิ่มสูงขึ้นหลายพื้นที่ ส่วนภาคเหนือลดลง
PM 2.5 ภาคอีสานเพิ่มสูงขึ้นหลายพื้นที่ ส่วนภาคเหนือลดลง
ฝุ่น PM 2.5 เริ่มสูงขึ้นอีกครั้ง หลังฝนเริ่มลดลง
ฝุ่น PM 2.5 เริ่มสูงขึ้นอีกครั้ง หลังฝนเริ่มลดลง
ฝุ่น PM 2.5 ลดลงมาก สภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี
ฝุ่น PM 2.5 ลดลงมาก สภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี
เหนือ – อีสาน ฝุ่น PM 2.5 เพิ่มสูงขึ้น
เหนือ - อีสาน ฝุ่น PM 2.5 เพิ่มสูงขึ้น
PM 2.5 ในภาคเหนือลดลง ส่วนอีสานเพิ่มสูงขึ้นบางพื้นที่
PM 2.5 ในภาคเหนือลดลง ส่วนอีสานเพิ่มสูงขึ้นบางพื้นที่
ฝุ่น PM 2.5 ลดลงหลายพื้นที่ สภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี
ฝุ่น PM 2.5 ลดลงหลายพื้นที่ สภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี
ภาคเหนือ PM 2.5 ยังน่าเป็นห่วง กลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง
ภาคเหนือ PM 2.5 ยังน่าเป็นห่วง กลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง
สถานการณ์ ฝุ่น PM 2.5 เหนือ –  อีสานสูงขึ้นเล็กน้อย จุดความร้อนในภูมิภาคลดลง
สถานการณ์ ฝุ่น PM 2.5 เหนือ - อีสานสูงขึ้นเล็กน้อย จุดความร้อนในภูมิภาคลดลง
ฝุ่น PM 2.5 ลดลงต่อเนื่อง หลายพื้นที่อากาศดีขึ้น หลังมีฝนเพิ่ม-ลมแรง-จุดความร้อนลดลง
ฝุ่น PM 2.5 ลดลงต่อเนื่อง หลายพื้นที่อากาศดีขึ้น หลังมีฝนเพิ่ม-ลมแรง-จุดความร้อนลดลง
ฝุ่น PM 2.5 ในภาคเหนือลดลงต่อเนื่อง
ฝุ่น PM 2.5 ในภาคเหนือลดลงต่อเนื่อง
ภาคเหนือ – อีสาน PM 2.5 ลดลง หลังมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมแรง
ภาคเหนือ - อีสาน PM 2.5 ลดลง หลังมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมแรง
ฝุ่น PM 2.5 ยังเกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ / เหนือยังวิกฤติต่อเนื่อง
ฝุ่น PM 2.5 ยังเกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ / เหนือยังวิกฤติต่อเนื่อง
ประเทศไทยตอนบน ฝุ่น PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่
ประเทศไทยตอนบน ฝุ่น PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่
ภาคเหนือ ฝุ่น PM 2.5 ยังวิกฤติ สูงเกินค่ามาตรฐาน-อันตรายต่อสุขภาพต่อเนื่อง
ภาคเหนือ ฝุ่น PM 2.5 ยังวิกฤติ สูงเกินค่ามาตรฐาน-อันตรายต่อสุขภาพต่อเนื่อง