คัดลอก URL แล้ว
ฤดูฝุ่น! เกินค่ามาตรฐาน 27 จังหวัด

ฤดูฝุ่น! เกินค่ามาตรฐาน 27 จังหวัด

สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ในประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มที่สูงเกินค่ามาตรฐานในหลายจังหวัดด้วยกัน โดยศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ได้รายงานผลการตรวจวัดสภาพอากาศ เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ประจำวันที่ 14 มกราคม 2567 ณ 07:00 น พบว่า

ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี กรุงเทพฯ จ.สมุทรปราการ จ.เชียงราย จ.พะเยา จ.น่าน จ.ลำปาง จ.แพร่ จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก จ.ตาก จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.ชัยนาท จ.สิงห์บุรี จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.อ่างทอง จ.สุพรรณบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ปราจีนบุรี จ.สระแก้ว จ.ฉะเชิงเทรา และ จ. นครราชสีมา

ซึ่งสอดคล้างกับรายงานการตรวจวัด ณ เวลา 07.00 น. โดยศูนย์ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่พบว่า พื้นที่บริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงภาคเหนือตอนล่าง มีค่าฝุ่น PM 2.5 ที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะภาคกลาง บริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี รวมถึงกรุงเทพฯ และปริมณฑล

กทม. อยู่ในเกณฑ์เหลือง – ส้ม

สำหรับพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล แนวโน้มค่าฝุ่น PM 2.5 ยังคงอยู่ในระดับที่สูงเกินค่ามาตรฐาน จำนวน 26 พื้นที่ โดยจุดที่สูงที่สุด คือบริเวณริมถนนเลียบวารี เขตหนองจอ มีค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในรอบ 24 ชั่วโมง 48.9 ไมโครกรัม/ลบ.ม.

สำหรับประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ เลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือสวมหน้ากาก N95 เพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5 ในขณะที่ กลุ่มผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ควรป้องกันตัวเองเป็นพิเศษ

10 จุดค่าฝุ่นสูงสุดในไทย

สำหรับ 10 จุดที่มีรายงานค่าฝุ่นละออง PM 2.5 สูงที่สุดในประเทศเมื่อเวลา 07.00 น.จากรายงานของ ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่

จุดตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5*
1โรงเรียนบ้านวังผา
ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
171
2รพ.ห้วยคต
ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
162
3สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
151
4ชุมชนสวนดอก
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
139
5สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ
ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
122
6บ้านแม่ปาน
ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
119
7รร.บ้านฮ่อมต้อ
ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
113
8รพ.สต.สระยายโสม
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
105
9ต.เวียงเหนือ
อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
101
10ศพด.บ้านทับเดื่อ
ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
93
* ค่าฝุ่นละอองเป็นไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

กัมพูชาเผาหนักมาก

ในขณะที่รายงานจุดความร้อนที่พบในภูมิภาคจาก GISTDA พบว่า ประเทศกัมพูชามีรายงานจุดความร้อนพุ่งสูงขึ้นจากเมื่อวานที่ผ่านมาอย่างมาก โดยพบจุดความร้อนทั้งหมดกว่า 1,800 จุด

ในขณะที่ประเทศเมียนมาร์มีพบจุดความร้อน 382 จุด และประเทศไทยพบ 222 จุด กระจายตัวกันอยู่ในพื้นที่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง