คัดลอก URL แล้ว

Tag: PM 2.5

PM 2.5 ภาคเหนือสูงขึ้นหลายพื้นที่ / ภาคกลางอากาศดี
PM 2.5 ภาคเหนือสูงขึ้นหลายพื้นที่ / ภาคกลางอากาศดี
ฝุ่น PM 2.5 ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงเกินค่ามาตรฐาน
ฝุ่น PM 2.5 ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงเกินค่ามาตรฐาน
PM 2.5 ภาคอีสานเพิ่มสูงขึ้นหลายพื้นที่ ส่วนภาคเหนือลดลง
PM 2.5 ภาคอีสานเพิ่มสูงขึ้นหลายพื้นที่ ส่วนภาคเหนือลดลง
ฝุ่น PM 2.5 เริ่มสูงขึ้นอีกครั้ง หลังฝนเริ่มลดลง
ฝุ่น PM 2.5 เริ่มสูงขึ้นอีกครั้ง หลังฝนเริ่มลดลง
เหนือ – อีสาน ฝุ่น PM 2.5 เพิ่มสูงขึ้น
เหนือ - อีสาน ฝุ่น PM 2.5 เพิ่มสูงขึ้น
PM 2.5 ในภาคเหนือลดลง ส่วนอีสานเพิ่มสูงขึ้นบางพื้นที่
PM 2.5 ในภาคเหนือลดลง ส่วนอีสานเพิ่มสูงขึ้นบางพื้นที่
สถานการณ์ ฝุ่น PM 2.5 เหนือ –  อีสานสูงขึ้นเล็กน้อย จุดความร้อนในภูมิภาคลดลง
สถานการณ์ ฝุ่น PM 2.5 เหนือ - อีสานสูงขึ้นเล็กน้อย จุดความร้อนในภูมิภาคลดลง
ฝุ่น PM 2.5 ลดลงต่อเนื่อง หลายพื้นที่อากาศดีขึ้น หลังมีฝนเพิ่ม-ลมแรง-จุดความร้อนลดลง
ฝุ่น PM 2.5 ลดลงต่อเนื่อง หลายพื้นที่อากาศดีขึ้น หลังมีฝนเพิ่ม-ลมแรง-จุดความร้อนลดลง
ฝุ่น PM 2.5 ในภาคเหนือลดลงต่อเนื่อง
ฝุ่น PM 2.5 ในภาคเหนือลดลงต่อเนื่อง
ภาคเหนือ – อีสาน PM 2.5 ลดลง หลังมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมแรง
ภาคเหนือ - อีสาน PM 2.5 ลดลง หลังมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมแรง
ฝุ่น PM 2.5 ยังเกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ / เหนือยังวิกฤติต่อเนื่อง
ฝุ่น PM 2.5 ยังเกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ / เหนือยังวิกฤติต่อเนื่อง
ประเทศไทยตอนบน ฝุ่น PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่
ประเทศไทยตอนบน ฝุ่น PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่
ภาคเหนือ ฝุ่น PM 2.5 ยังวิกฤติ สูงเกินค่ามาตรฐาน-อันตรายต่อสุขภาพต่อเนื่อง
ภาคเหนือ ฝุ่น PM 2.5 ยังวิกฤติ สูงเกินค่ามาตรฐาน-อันตรายต่อสุขภาพต่อเนื่อง
ฝุ่น PM 2.5 มีแนวโน้มลดลง แต่เหนือยังวิกฤติต่อเนื่อง
ฝุ่น PM 2.5 มีแนวโน้มลดลง แต่เหนือยังวิกฤติต่อเนื่อง
ฝุ่น PM 2.5 ยังเกินค่ามาตรฐานหลายพื้นที่ ตั้งแต่ในเหนือ – ใต้
ฝุ่น PM 2.5 ยังเกินค่ามาตรฐานหลายพื้นที่ ตั้งแต่ในเหนือ - ใต้
ฝุ่น PM 2.5 แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น / กทม. หลายจุดอยู่ในเกณฑ์เริ่มส่งผลกระทบ
ฝุ่น PM 2.5 แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น / กทม. หลายจุดอยู่ในเกณฑ์เริ่มส่งผลกระทบ
ปลัด สธ. เผย ไฟป่าใกล้ รพ.แม่จัน ยังไม่กระทบบริการประชาชน
ปลัด สธ. เผย ไฟป่าใกล้ รพ.แม่จัน ยังไม่กระทบบริการประชาชน
เหนือ PM 2.5 ยังวิกฤติ / เชียงใหม่ฝุ่นมากสุด – จุดความร้อนเยอะสุด
เหนือ PM 2.5 ยังวิกฤติ / เชียงใหม่ฝุ่นมากสุด - จุดความร้อนเยอะสุด