คัดลอก URL แล้ว
ฝุ่น PM 2.5 เพิ่มสูงขึ้นหลายพื้นที่  / กทม.-ปริมณฑลอ่วม

ฝุ่น PM 2.5 เพิ่มสูงขึ้นหลายพื้นที่ / กทม.-ปริมณฑลอ่วม

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในบริเวณภาคกลาง ตะวันตก รวมถึงกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ส่วนทางด้านของภาคเหนือ มีแนวโน้มที่ลดลงในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา จากการที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ รวมถึงลมกระโชกแรง ช่วยลดจำนวนของไฟป่าลงได้ในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ปริมาณฝุ่นในอากาศลดลง

ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ได้รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ 07:00 น สรุปดังนี้
ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.ปทุมธานี กรุงเทพฯ จ.นนทบุรี จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ จ.แม่ฮ่องสอน จ.พิษณุโลก จ.อุทัยธานี จ.ชัยนาท จ.สิงห์บุรี จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.อ่างทอง จ.สุพรรณบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.กาญจนบุรี จ.สมุทรสงคราม จ.เพชรบุรี จ.ปราจีนบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.ตราด จ.นครพนม จ.มุกดาหาร จ.กาฬสินธุ์ จ.ยโสธร จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ และ จ. สุรินทร์

สำหรับสรุปสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาในแต่ละภาค พบว่า


ข่าวที่เกี่ยวข้อง