คัดลอก URL แล้ว
แนวโน้ม PM 2.5 ลดลง แต่ยังเกินค่ามาตรฐานหลายพื้นที่

แนวโน้ม PM 2.5 ลดลง แต่ยังเกินค่ามาตรฐานหลายพื้นที่

สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ลดลงจากในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา โดยศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ 07:00 น พบว่า

ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศไทยเฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง พบเกินค่ามาตรฐานในจ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี กรุงเทพฯ จ.นครปฐม จ.สมุทรปราการ จ.สมุทรสาคร จ.ลำปาง จ.พิษณุโลก จ.อ่างทอง จ.ราชบุรี จ.สมุทรสงคราม และ จ. หนองคาย

รวมทั้งสิ้น 12 จังหวัด ซึ่งมีจำนวนพื้นที่ที่ตรวจพบค่าฝุ่นสูงเกินค่ามาตรฐานลดลง แต่ยังคงมีหลายพื้นที่ที่ปริมาณฝุ่นยังอยู่ในระดับที่สูงเกินค่ามาตรฐาน โดย

โดยในพื้นที่กรุงเทพฯ คาดว่า ในช่วงวันเสาร์ – อาทิตย์นี้ สถานการณ์ฝุ่นจะยังคงอยู่ในระดับสีส้ม หรือ เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ก่อนที่จะลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง (ระดับสีเหลือง) และลดลงอยู่ในระดับสีเขียวในช่วงปลายสัปดาห์หน้า ที่สภาพอากาศจะเปิดมากขึ้น มีการระบายอากาศดีขึ้น

เช่นเดียวกัในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ที่คาดว่า สภาพอากาศจะเปิดมากขึ้น มีการระบายอากาศที่ดีขึ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ 17-23 ธ.ค. นี้

ส่วนรายงานการตรวจวัดค่าฝุ่น PM 2.5 รายชั่วโมงโดยศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อเวลา 08.00 น. เป็นไปในแนวทางใกล้เคียงกันคือ พื้นที่ที่มีฝุ่น PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐานมีแนวโน้มลดลง (สีส้ม) แต่ยังคงอยู่ในระดับสีเหลืองอีกหลายพื้นที่

10 จุดค่าฝุ่นสูงสุดในไทย

สำหรับ 10 จุดที่มีรายงานค่าฝุ่นละออง PM 2.5 สูงที่สุดในประเทศเมื่อเวลา 08.00 น.จากรายงานของ ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่

จุดตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5*
1รพ.สต.เวินพระบาท
ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
243
2รพ.บ้านหมี่
ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
230
3รพ.สต.บ้านคู่สร้าง
จ.สมุทรปราการ
131
4จุดตรวจที่ 2
(ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี) ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
98
5รร.บ้านปากเหมือง
ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
96
6รพ.ไชยปราการ
ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
93
7ชุมชนสวนดอก
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
93
8รพ.สต.บ้านพราน
ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
93
9บ้านสหกรณ์แปลง2
ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
93
10รร.สบเมาะวิทยา หมู่บ้านสบเมาะ
ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
92
* ค่าฝุ่นละอองเป็นไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ไทยพบจุดความร้อนเพิ่มสูงขึ้น

ในขณะที่รายงานจุดความร้อนที่พบในภูมิภาค จาก GISTDA นั้น พบว่า ในประเทศไทยจำนวนจุดความร้อนที่พบมีทิศทางที่ลดลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อ โดยยังคงพบอยู่จำนวน 102 จุด กระจายตัวบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งเป็น


ข่าวที่เกี่ยวข้อง