คัดลอก URL แล้ว
PM 2.5 เช้านี้ กทม. เกินมาตรฐาน 44 พื้นที่

PM 2.5 เช้านี้ กทม. เกินมาตรฐาน 44 พื้นที่

ถนนราชดำเนินกลาง แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วันนี้ ( 16 ธันวาคม 2566 ) เวลา 07.30 น. เมื่อมองผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปทางสะพานผ่านฟ้า ท้องฟ้าและตึกสูงถูก ปกคลุม ด้วย ฝุ่น PM2.5

โดยศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครประจำวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจวัดได้ 27.9-64 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) จำนวน 44 พื้นที่ของกทม.

ข้อแนะนำสุขภาพ คุณภาพอากาศระดับสีส้ม : เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM 2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM 2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์


ภาพ – วิชาญ โพธิ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง