คัดลอก URL แล้ว

ภาคกลาง – กทม. ฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน แนวโน้มสูงขึ้น

สำหรับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ในวันนี้ ยังคงอยู่ในสภานการณ์ที่ไกล้เคียงกับช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา โดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณภาคกลาง ภาคตะวันตก และกรุงเทพฯ – ปริมณฑล

โดยศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ พบว่า ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศไทยเฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ โดยมีเกินค่ามาตรฐานใน จ.นนทบุรี กรุงเทพฯ จ.นครปฐม จ.สมุทรปราการ จ.สมุทรสาคร จ.กาญจนบุรี จ.ราชบุรี และ จ. สมุทรสงคราม

ซึ่งคาดการณ์ว่า ในช่วง 1-2 วันข้างหน้าที่ ปริมาณฝุ่นจะเพิ่มสูงขึ้นหลายพื้นที่ เนื่องจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า ในช่วงวันที่ 5 – 8 ม.ค. บริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑล การระบายอากาศจะอยู่ในเกณฑ์ไม่ดีถึงอ่อน มีภาวะอากาศปิดใกล้ผิวพื้น และจะค่อย ๆ ดีขึ้นจนถึงช่วงวันที่ 12-13 ม.ค. ที่คาดว่า สภาพอากาศจะดีกว่าในระยะนี้

ส่วนในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก สภาพอากาศในระยะนี้ มีการระบายอากาศเป็นไปได้อย่างจำกัด อยู่ในเกณฑ์อ่อนถึงไม่ดี ซึ่งจะเกิดขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงราววันที่ 13 ม.ค. ดังนั้นในระยะนี้ หากเกิดการเผาเพิ่มมากขึ้น ก็จะส่งผลให้มีการสะสมของฝุ่นควันได้มากยิ่งขึ้น

ส่วนรายงานการตรวจวัดค่าฝุ่น PM 2.5 รายชั่วโมงโดยศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อเวลา 07.00 น. พบว่า ปริมาณฝุ่นที่ตรวจวัดได้ ณ เวลา 07.00 น. ในหลายพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยตอนบน อยู่ในปานกลาง ถึงเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพเป็นส่วนใหญ่

10 จุดค่าฝุ่นสูงสุดในไทย

สำหรับ 10 จุดที่มีรายงานค่าฝุ่นละออง PM 2.5 สูงที่สุดในประเทศเมื่อเวลา 08.00 น.จากรายงานของ ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่

จุดตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5*
1สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ
ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
243
2รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
230
3วัดบ้านดอนศรีสะอาด
ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
131
4บ้านทุ่งห้า
ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
98
5บ้านใหม่ปูเลย
ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
96
6รร.บ้านห้วยทรายขาว
ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
93
7รพ.สต.บ้านกุดจอกใหญ่
ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
93
8โรงเรียนบ้านวังผา
ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
93
9บ้านห้วยน้ำริน
ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
93
10ตลาดสดบ้านหล่ายแก้ว
ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง ลำพูน
92
* ค่าฝุ่นละอองเป็นไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

กัมพูชาเผากระหน่ำ เกือบ 2 พันจุด

ในขณะที่รายงานจุดความร้อนที่พบในภูมิภาค จาก GISTDA นั้น พบว่า บริเวณประเทศกัมพูชานั้น พบจุดความร้อนมากถึง 1,747 จุด ในขณะที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 2 ของภูมิภาค มีจำนวน 229 จุด โดยแบ่งเป็น


ข่าวที่เกี่ยวข้อง