คัดลอก URL แล้ว
เตือน! ช่วงตรุษจีน ควันจากธูป เทียน ประทัด อันตรายกว่า PM 2.5 เสี่ยงมะเร็ง

เตือน! ช่วงตรุษจีน ควันจากธูป เทียน ประทัด อันตรายกว่า PM 2.5 เสี่ยงมะเร็ง

เทศกาลตรุษจีน หรือวันปีใหม่ของจีน ธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำกันมายาวนานของผู้ที่มีเชื้อสายจีนคือ การไหว้บรรพบุรุษ ด้วยการนำอาหารคาวหวานผลไม้ มาตั้งโต๊ะจุดธูปเทียน เผากระดาษเงินกระดาษทอง จุดประทัด ทั้งนี้ควันของการเผาไหม้นั้นมีผลกระทบต่อสุขภาพ อันตรายกว่าฝุ่น PM2.5 เสี่ยงเป็นมะเร็งกันได้เลยทุกคน หากเลี่ยงไม่ได้ลองมาดูแนวทางการป้องกันว่าจะทำอย่างไรได้บ้าง

รศ.ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายการจัดการคุณภาพอากาศประเทศไทย ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เผยว่า

ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในช่วงตรุษจีน การจุดธูปเทียนประทัด การเผากระดาษเงินกระดาษทองก็เป็นเหมือนจะยิ่งเสริมปัญหาฝุ่น PM 2.5 แต่ที่น่ากังวลมากกว่านั้นคือมีผลกระทบด้านสุขภาพ ยิ่งในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกก็ยิ่งเสี่ยงได้รับผลกระทบโดยตรง

สารโลหะหนัก จากธูปเทียนประทัด เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง

จากข้อมูลตามหลักวิชาการพบว่า สัดส่วนการกระจายขนาดของอนุภาคที่เกิดจากควันธูป จำนวนอนุภาคร้อยละ 80 นั้น มีขนาดเล็กกว่า 0.1 ไมครอน สารโลหะหนักที่พบในขี้เถ้าธูป และขี้เถ้ากระดาษเงินกระดาษทอง เช่น โครเมียม นิกเกิล ตะกั่ว แมงกานีส มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง

แนวทางการ ลดมลพิษจากการจุดธูป กระดาษเงินกระดาษทอง

ทั้งนี้ รศ. ดร.ศิริมา ได้แนะนำว่า การจุดธูปเทียน หรือเผากระดาษในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก หรือใช้ธูปเทียนไฟฟ้า ใช้ธูปไร้ควัน หรือธูปขนาดสั้น เพื่อลดการเกิดควัน จะช่วยลดความเสี่ยงกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสุขภาพของผู้จุด รวมถึงยังลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไฟไหม้ ที่เกิดขึ้นจากการจุดธูปเทียนเหล่านี้ได้อีกด้วย และอย่าลืมล้างมือ ล้างหน้า ล้างตาให้สะอาด ภายหลังการสัมผัสควันธูป

incense burner in a temple

ขณะที่ สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร แนะนำลดมลพิษจากการจุดธูปด้วยตัวเอง ดังนี้

  1. จัดวางกระถางธูปไว้นอกอาคาร
  2. จัดบริการธูปไร้ควันหรือธูปขนาดสั้นเพื่อให้เกิดควันในระยะที่สั้น หรือใช้ธูปไฟฟ้าแทน
  3. ผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัสกับควันธูป ควรหมั่นล้างมือ ล้างหน้า และตรวจสุขภาพประจำปีอยู่เสมอ
  4. กรณีที่จำเป็นต้องวางกระถางธูปในอาคาร ควรจัดให้มีระบบระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพ
  5. จัดเจ้าหน้าที่เก็บธูปในกระถาง และดับไฟธูปทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการไหว้เพื่อลดควันฟุ้งกระจาย
  6. สวมใส่หน้ากากอนามัย ป้องกันฝุ่นละอองตลอดเวลา ขณะอยู่ในบริเวณที่มีควันธูป
  7. ลดจำนวนกระถางธูปให้เหลือเท่าที่จำเป็น หรือลดจำนวนธูปที่ใช้ไหว้ในแต่ละครั้ง
  8. ทำความสะอาดบริเวณกระถางธูปเป็นประจำ เพื่อลดฝุ่นละออง จากควันธูปที่ตกค้าง
  9. ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่มีควันธูปหนาแน่นเป็นเวลานาน

ทั้งนี้การเผากระดาษเงินกระดาษทองบริเวณศาลเจ้าแนะนำให้รวบรวมไปเผาในเตาที่มีประสิทธิภาพในสถานที่อื่นที่เหมาะสม

บทความแนะนำ


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง