คัดลอก URL แล้ว
WHO เตือน โควิด-19 สายพันธุ์ XBB.1.5  “แพร่กระจายได้มากที่สุดเท่าที่เคยพบมา”

WHO เตือน โควิด-19 สายพันธุ์ XBB.1.5 “แพร่กระจายได้มากที่สุดเท่าที่เคยพบมา”

KEY :

องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้แถลงถึงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้ โดยได้แสดงความกังวลถึงการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ย่อย XBB.1.5 ที่พบในสหรัฐฯ ในขณะนี้ว่า มีความสามารถในการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นสายพันธุ์ย่อยที่แพร่ระบาดได้เร็วที่สุดเท่าที่เคยตรวจพบมา (“most transmissible subvariant that has been detected yet”)

โดยในพื้นที่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ มีการพบผู้ป่วยโควิด-19 ที่ติดเชื้อในสายพันธุ์ย่อย XBB.1.5 เพิ่มสูงขึ้นเป็นสองเท่าตัวในทุก ๆ สองสัปดาห์ โดยครองสัดส่วนของการระบาดถึง 70% และกำลังกลายเป็นสายพันธุ์ที่พบมากที่สุดในสหรัฐฯ

โดยในขณะนี้ การติดเชื้อในสายพันธุ์ XBB.1.5 แล้วใน 29 ประเทศ และมีแนวโน้มที่จะพบมากขึ้น ซึ่งสายพันธุ์ย่อย XBB.1.5 นี้ สามารถหลบหนีภูมิคุ้มกันได้เช่นเดียวกับสายพันธุ์ย่อยในกลุ่มเดียวกัน อย่าง XBB, XBB.1 แต่ XBB.1.5 นั้น มีความสามารถในการจับกับเซลล์ของมนุษย์ได้ดีกว่า

ซึ่งทำให้ WHO มีความกังวลว่า สายพันธุ์ XBB.1.5 นี้ จะกลายเป็นสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดการระบาดในระลอกถัดไปในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนี้ ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่า โควิด-19 ในสายพันธุ์ย่อย XBB.1.5 ก่อนให้เกิดความรุนแรงของโรคมากกว่าสายพันธุ์ย่อยที่มีการระบาดก่อนหน้านี้แต่อย่างใด และยังคงอยู่ในระหว่างการติดตาม รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม

[เพิ่มเติม – รู้จักโควิด-19 สายพันธุ์ย่อย XBB.1.5 ที่ WHO ระบุ “แพร่กระจายเร็วที่สุดเท่าที่เคยพบมา”]

ผู้เชี่ยวชาญในสหรัฐฯ เรียกร้องให้ รบ.เร่งรับมือ

ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาดในสหรัฐฯ หลายรายได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐฯ เตรียมพร้อมรับมือกับการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 สายพันธุ์ย่อย XBB.1.5 ที่กำลังแพร่ระบาดในสหรัฐฯ อยู่ในขณะนี้

โดยในช่วงเดือนธ.ค. 2565 ที่ผ่านมา ยอดผู้ป่วยโควิด-19 ที่พบในสหรัฐฯ ในสายพันธุ์ XBB.1.5 เพิ่มขึ้นจาก 4% เป็น 41% ในระยะเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์

ซึ่งคาดว่า สายพันธุ์ย่อย XBB.1.5 นั้นสามารถหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้ดีกว่า สายพันธุ์โอมิครอน ในสายพันธุ์ย่อยอื่น ๆ ในขณะที่ยังคงไม่สามารถยืนยันได้ว่า วัคซีนโควิด-19 ชนิดสองสายพันธุ์ที่มีการฉีดให้กับประชาชนในสหรัฐฯ จะมีประสิทธิภาพในการช่วยลดการระบาดได้มากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตาม การเข้ารับวัคซีนในเข็มกระตุ้น ยังคงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิต โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มล่าสุดตั้งแต่กอ่นเดือน ก.ค. 2565

แนะนำยกการ์ดสูง

จากการระบาดของสายพันธุ์ย่อย XBB.1.5 หลายฝ่ายยังคงแนะนำให้รักษามาตรการป้องกันเช่นเดียวกับที่ผ่านมา ๆ มานั่นคือ

ที่มา :


ข่าวที่เกี่ยวข้อง