คัดลอก URL แล้ว
“ประกันสังคม” แจงแล้ว! ปมเรียกเงินเยียวยาโควิดคืน

“ประกันสังคม” แจงแล้ว! ปมเรียกเงินเยียวยาโควิดคืน

นางนิยดา เสนีย์มโนมัย โฆษกสำนักงานประกันสังคมบอกว่า การเรียกคืนเงินตามโครงการเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้ประกันตน ม. 40 ในช่วงวิกฤตโควิด ตอนนั้นสำนักงานประกันสังคมได้เร่งดำเนินการจ่ายเงิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกันตน แต่เนื่องจากเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ซับซ้อน ประกอบกับจำนวนผู้ประกันตน ม.40 ได้เพิ่มขึ้นจาก 3.6 ล้านคน เป็น 9.6 ล้านคน รวมถึงมีการเปิดโอกาสให้ผู้สมัคร ม.40 รายใหม่รับสิทธิเยียวยาได้ จึงจำเป็นต้องใช้ระบบ IT ในการประมวลผลตรวจสอบสิทธิ เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ผู้ประกันตนได้อย่างรวดเร็ว

แต่เมื่อเสร็จสิ้นโครงการเยียวยามีการตรวจสอบและทำรายงานผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากการสอบทานข้อมูลโดยละเอียดพบว่า เงื่อนไขการเกิดสิทธิที่ซับซ้อนกัน ทำให้มีการจ่ายเงินเกินสิทธิ ให้กับผู้ประกันตน จึงต้องแจ้งให้ผู้ประกันตนส่งคืนเงินดังกล่าว แต่หากผู้ประกันตนไม่สามารถส่งคืนเงินได้ในคราวเดียว สามารถขอผ่อนชำระเป็นรายงวดได้ โดยขอให้ติดต่อสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ จังหวัด , สาขา ที่รับผิดชอบต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง