คัดลอก URL แล้ว
4 จังหวัดอีสาน-ใต้ ผวา! “โควิด” ระบาดกว่า 1.5 หมื่นคน

4 จังหวัดอีสาน-ใต้ ผวา! “โควิด” ระบาดกว่า 1.5 หมื่นคน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 หรือ สคร.9 นครราชสีมา ได้ออกมาแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์โควิด-19 และโรคไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากในช่วงนี้มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม 608 ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว รวมทั้งมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน สคร.9 นครราชสีมา จึงมีความห่วงใย และแจ้งเตือนประชาชนว่า หากเข้าไปในสถานที่ที่มีคนรวมตัวเป็นจำนวนมาก เช่น โรงพยาบาล ขอให้บุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ผู้ป่วย ผู้มาเฝ้าไข้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ล้างมือบ่อยๆ หากเริ่มมีอาการป่วยและมีผลตรวจ ATK เป็นบวก ให้สวมหน้ากากอนามัย และไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ปีละ 1 ครั้ง ที่โรงพยาบาล หรือ สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผยว่า ในช่วงนี้สถานการณ์ของโรคโควิด-19 และโรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่หลังเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา เนื่องจากมีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมากทำให้ไม่ระวังป้องกันตนเอง และมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน

สำหรับสถานการณ์โรคโควิด-19 ในเขตสุขภาพที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม – 4 พฤษภาคม 2567 มีผู้ป่วยที่มีผลตรวจ RT-PCR พบเชื้อ และ ATK ผลบวกสะสม 15,118 คน เสียชีวิต 10 คน

โดยสถานการณ์ 8 สัปดาห์ย้อนหลัง (สัปดาห์ที่ 10-17) มีผู้ป่วย 7,886 คนเสียชีวิต 5 คน พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 0-4 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป และกลุ่มอายุ 25-34 ปี ตามลำดับ พบการระบาดมากที่สุดในจังหวัดนครราชสีมา มีผู้ป่วย 3,605 เสียชีวิต 2 คน, จังหวัดสุรินทร์ มีผู้ป่วย 2,132 คน เสียชีวิต 3 คน, จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ป่วย 1,360 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต และ จังหวัดชัยภูมิ มีผู้ป่วย 789 คน โดยจังหวัดบุรีรัมย์ และชัยภูมิ ยังไม่มีผู้เสียชีวิต


ข่าวที่เกี่ยวข้อง