คัดลอก URL แล้ว
“กรมควบคุมโรค” คาด ผู้ป่วยโควิดอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นในอีก 2-4 สัปดาห์

“กรมควบคุมโรค” คาด ผู้ป่วยโควิดอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นในอีก 2-4 สัปดาห์

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่าสถานการณ์โรคโควิด-19 สัปดาห์ที่แล้ว มีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยนอนรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.8 เปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า ขณะที่ผู้ป่วยอาการหนักเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนผู้ป่วยเสียชีวิตยังมีแนวโน้มคงตัว ซึ่งเป็นไปตามการคาดการณ์ ในช่วงเริ่มต้นการระบาด ครั้งใหม่ที่มีลักษณะเป็น Small wave หลังจากการปรับให้โรคโควิด เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา

จากการติดตามข้อมูลเฝ้าระวังโรคจากทั้งผู้ป่วยรับการรักษาในโรงพยาบาล รวมทั้งผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อที่ดูแลอาการที่บ้าน ผ่านทางระบบการรายงานโดย สปสช. และเฝ้าระวังสถานที่เสี่ยงใน 8 จังหวัด เริ่มพบผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นทั้งใน กทม.และปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดท่องเที่ยวในภาคตะวันออก และภาคใต้

แม้ว่าผู้ป่วยอาการหนักใส่ท่อช่วยหายใจและผู้เสียชีวิตในรอบสัปดาห์ที่แล้วมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นผู้ที่ไม่รับวัคซีนโควิด 19 และไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น ทำให้ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรค หากติดเชื้อโควิด 19 มีโอกาสป่วยหนักได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัย และผู้ที่มีโรคประจำตัว

กรมควบคุมโรค จึงเน้นมาตรการตรวจรักษากลุ่ม 608 ที่เริ่มมีอาการป่วยทั้งมีไข้ ไอ และตรวจ ATK พบเชื้อให้รีบพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาโรคโดยเร็ว ทั้งนี้แพทย์อาจพิจารณาให้ LAAB หรือ ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวที่อาจจะสร้างภูมิคุ้มกันจากวัคซีนได้น้อย
สำหรับคำแนะนำในช่วงนี้ ผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับวัคซีนงดออกจากบ้าน และสมาชิกในครอบครัวที่เป็นกลุ่มวัยทำงาน มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสผู้ติดเชื้อนอกบ้าน เช่น ไปสถานบันเทิง ให้งดใกล้ชิดผู้สูงอายุและพาคนในครอบครัวฉีดวัคซีนเข็มแรก หรือเข็มกระตุ้นหากได้รับเข็มสุดท้ายมานานเกิน 4 เดือน เพื่อลดความเสี่ยงต่อ การป่วยหนักและลดระยะเวลาการรักษาโรค


ข่าวที่เกี่ยวข้อง