คัดลอก URL แล้ว
ปิดศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อ หลังเปิดให้บริการ 477 วัน ฉีดทะลุ 6.5 ล้านโดส

ปิดศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อ หลังเปิดให้บริการ 477 วัน ฉีดทะลุ 6.5 ล้านโดส

KEY :

วันนี้ ( 30 กันยายน 2565 ) ที่ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ หรือ สถานีกลางบางซื่อ ได้มีพิธีปิดไปแล้วเรียบร้อย ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ (CVC บางซื่อ) หลัง เปิดให้บริการมานาน 477 วัน ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) ซึ่งมีการเร่งปูพรมฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนทั้งประเทศได้มีภูมิคุ้มกัน มาถึง วันสุดท้ายให้แก่ประชาชนในทุก ๆ เข็ม ตั้งแต่เข็มแรก ไปถึงเข็มที่ 5 จนถึงเวลาปิด 16.00 น.

โดยภาพบรรยากาศ เจ้าหน้าที่ได้เตรียมความพร้อมด้วยการเก็บอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ ทีวี อุปกรณ์ทางการแพทย์ และรถวีลแชร์ เพื่อเตรียมขนย้ายไปจุดฉีดวัคซีนต่อ ที่ สถาบันโรคผิวหนัง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กทม.

นายอนุทินกล่าวระหว่างพิธีปิด ว่าขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่มีส่วนร่วมบริหารศูนย์ฉีดวัคซีน วันนี้เราอาจจะมีความใจหายว่า ชีวิตประจำวันที่เราพบกันทุกวัน ได้ฉีดวัคซีนให้ประชาชนกว่า 6.5 ล้านโดส 3.3 ล้านคน กำลังจะปิดศูนย์ฉีดวัคซีนลงแล้ว แต่ก็เป็นความประทับและความปลาบปลื้มใจในภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นภายใต้สถานีรถไฟสถานีกลางบางซื่อ

“ในนามของรัฐบาล ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานให้บริการประชาชนที่ศูนย์วัคซีนบางซื่อแห่งนี้ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการด้านการแพทย์ การเป็นจิตอาสาต่างๆ หรือการสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ราบรื่น ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในโอกาสต่อไป เพื่อให้ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจแข็งแรง และประเทศไทยแข็งแรง”

ด้าน นายศักดิ์สยามกล่าวว่า กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยสนับสนุนจัดจุดบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับ สธ.ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 โดยสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เป็นสถานีระบบราง ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนไทย จึงใช้พื้นที่มาดูแลประชาชน

ด้าน พญ.มิ่งขวัญกล่าวว่า ศูนย์วัคซีนบางซื่อ เปิดบริการตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 จากวัตถุประสงค์เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับกลุ่มผู้ขนส่งสาธารณะในกระทรวงคมนาคม แต่ด้วยวิสัยทัศน์ของรัฐมนตรีว่าการ สธ. ที่ต้องการให้การดำเนินการของศูนย์ฉีดวัคซีนเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมความร่วมมือจากกระทรวงคมนาคม จึงขยายการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

“โดยวันนี้ศูนย์ฉีดวัคซีนดำเนินการมาเป็นวันที่ 477 ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 6.5 ล้านโดส ครอบคลุมประชาชน 3.3 ล้านคน อัตราการเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนเพียงร้อยละ 0.05 ขณะที่ระดับความพึงพอใจของประชาชนสูงถึงร้อยละ 90 นับเป็นความสำเร็จและการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของความร่วมมือในการทำงานร่วมกันทั้งจิตอาสา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม รวมทั้งสิ้น 251 องค์กร การถอดบทเรียนศูนย์วัคซีนบางซื่อนี้ จะเป็นหลักประกันที่มั่นคงว่าระบบสาธารณสุขของไทยมีความพร้อม มีศักยภาพเพียงพอในการรับมือและฝ่าวิกฤตโรคระบาดในอนาคตได้” พญ.มิ่งขวัญกล่าว

อย่างไรก็ตาม นายอนุทินยังกล่าวงอีกว่า สำหรับการรับวัคซีนหลังจากนี้ ประชาชนยังสามารถเข้ารับการฉีดได้ในสถานพยาบาลทุกแห่งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อไป

สำหรับหลังจากนี้ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ประชาชนที่ต้องการจะไปฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือ พาพ่อแม่ผู้สูงอายุไปฉีดวัคซีน กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันยังฉีดวัคซีนให้ฟรี ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล โรงพยาบาลของรัฐ ใกล้บ้าน  เช่นในกรุงเทพมหานคร ไปฉีดวัคซีนแบบวอล์กอินได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง และยังมีที่จุดฉีดวัคซีนสถาบันโรคผิวหนัง ได้ทั้งจองคิว และวอล์กอิน ในวันเสาร์

ภาพ – วิชาญ โพธิ


WRITER

ข่าวที่เกี่ยวข้อง