คัดลอก URL แล้ว
สถานการณ์โควิด-19 (23 ก.ย.)

สถานการณ์โควิด-19 (23 ก.ย.)

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ได้รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยประจำวันนี้ โดย

แนวโน้มโควิด-19 ในประเทศไทย

สถานการณ์ในประเทศไทยมีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากยอดผู้ป่วยที่ลดลงต่อเนื่อง และผู้ป่วยอาการหนักก็มีจำนวนลดลงต่อเนื่อง ซึ่งในวันที่ 1 ต.ค. จะเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ เพื่อปรับโควิด-19 เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง

อย่างไรก็ตามในขณะนี้ ผู้เสียชีวิตแม้จะลดลงต่อเนื่อง แต่ยังคงเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงยังคงแนะนำรักษามาตรการป้องกันส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง แม้สถานการณ์จะดีขึ้น

เนื่องอัตราการเสียชีวิตยังคงสูงอยู่ และยังคงมีความเสี่ยงจากการเป็น Long Covid โดยเฉพาะผู้ที่เคยติดโควิด-19 มาก่อน ซึ่งผลของ Long Covid จะมีผลต่อร่างกายผู้ป่วยในระยะยาวมากกว่าโควิด-19

สถานการณ์โควิด-19 ในต่างประเทศ


WRITER