คัดลอก URL แล้ว
สถานการณ์โควิด-19 (22 ก.ย.)

สถานการณ์โควิด-19 (22 ก.ย.)

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ได้รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยประจำวันนี้ โดย

แนวโน้มโควิด-19 ในประเทศไทย

ในขณะเดียวกัน จะมีการเปลี่ยนผ่านโรคโควิด-19 จากโรคติดต่ออันตราย เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง ซึ่งจะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนแผนของภาครัฐหลายอย่างด้วยกันคือ

ส่วนมาตรการส่วนบุคคลอื่น ๆ ยังคงแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่แออัด ล้างมือ ตรวจ ATK เมื่อมีอาการ สำหรับสถานประกอบการควรมีการตรวจคัดกรองเป็นประจำ

ซึ่งในขณะนี้ ยังคงแนะนำให้รักษามาตรการป้องกันตัวส่วนบุคคลต่อไป

สถานการณ์โควิด-19 ในต่างประเทศ


WRITER