คัดลอก URL แล้ว
สถานการณ์โควิด-19 (21 ก.ย.)

สถานการณ์โควิด-19 (21 ก.ย.)

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ได้รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยประจำวันนี้ โดย

แนวโน้มโควิด-19 ในประเทศไทย

แนวโน้มสถานการณ์ในภาพรวมขณะนี้ ดีขึ้นต่อเนื่อง ในหลาย ๆ ด้าน แต่ยังคงแนะนำให้รักษามาตรการส่วนบุคคลต่อไป เนื่องจากกำลังใกล้เข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งโอกาสที่จะเกิดการระบาดได้มีเพิ่มขึ้น และอาจจะเกิดคู่กับการระบาดของไข้หวัดใหญ่

ดังนั้นการสวมหน้ากากอนามัยจึงช่วยป้องกันทั้งโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ได้

นอกจากนี้ การติดเชื้อซ้ำในผู้ที่เคยติดโควิด-19 มาก่อนนั้น จะมีความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นภาวะ Long Covid ได้มากขึ้นอีกด้วย

สถานการณ์โควิด-19 ในต่างประเทศ


WRITER