คัดลอก URL แล้ว
สถานการณ์โควิด-19 (12 ก.ย.)

สถานการณ์โควิด-19 (12 ก.ย.)

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ได้รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยประจำวันนี้ โดย

แนวโน้มโควิด-19 ในประเทศไทย

แม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายมากขึ้น และดูแนวโน้มที่ดี แต่ยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงอยู่ สำหรับยอดผู้ป่วยรายใหม่ในระบบ ATK+ ดังนั้นการรักษามาตรการป้องกันตัว จึงยังคงจำเป็นต่อการป้องกันการติดเชื้อ

รวมถึงการเลี่ยงพื้นที่แออัด เลี่ยงกิจกรรมเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ โดยเฉพาะผู้ที่เคยป่วยมาก่อน เนื่องจากการติดเชื้อซ้ำนั้น มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ Long Covid ได้มาก

รวมถึงจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในกลุ่ม 608 ในขณะนี้ ยังคงพบว่า มีจำนวนไม่น้อยที่เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการเข้ารับวัคซีนมาก่อนหรือได้รับไม่ครบถ้วน จึงควรเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ครบถ้วน รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วย

เพื่อลดความเสี่ยงต่อการป่วยหนัก และเสียชีวิตที่พบในกลุ่มผู้สูงอายุ หรือกลุ่มผู้ที่มีโรคเสี่ยงต่าง ๆ ได้

สถานการณ์โควิด-19 ในต่างประเทศ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง