คัดลอก URL แล้ว
สถานการณ์โควิด-19 (7 ก.ย.)

สถานการณ์โควิด-19 (7 ก.ย.)

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ได้รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยประจำวันนี้ โดย

แนวโน้มโควิด-19 ในประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ป่วยในขณะนี้ยังคงอยู่ในระดังที่ค่อนข้างสูง จึงยังคงควรที่รักษามาตรการป้องกันโควิด-19 ไว้อย่างต่อเนื่อง และเป็นการป้องกันการติดซ้ำ ซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการเป็น Long Covid ได้สูงขึ้น

สถานการณ์โควิด-19 ในต่างประเทศ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง