คัดลอก URL แล้ว
สถานการณ์โควิด-19 (4 ก.ย.)

สถานการณ์โควิด-19 (4 ก.ย.)

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ได้รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยประจำวันนี้ โดย

แนวโน้มโควิด-19 ในประเทศไทย

แนวโน้มในขณะนี้ ยอดผู้ป่วยในภาพรวมค่อย ๆ ลดลงเรื่อย ๆ แต่ยังคงอยู่ในระดับที่ควรจะยังคงต้องรักษามาตรการป้องกันตัวอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัย หรือการเลี่ยงพื้นที่แออัดและกิจกรรมเสี่ยงต่าง ๆ

ซึ่งในกลุ่มผู้เสียชีวิตหรือผู้ป่วยอาการหนัก ยังคงเป็นกลุ่มวัยสูงอายุ โดยเฉพาะในกลุ่มที่ไม่มีประวัติได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน ก็จะส่งผลให้เมื่อได้รับเชื้อแล้วจะมีอาการที่รุนแรงขึ้นมากกว่า ผู้ที่ได้รับวัคซีน ซึ่งอาจจะไม่มีอาการป่วย

แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ป่วยที่เคยติดเชื้อมาก่อน ไม่ว่าจะสายพันธุ์ใดก็ตาม การติดเชื้อซ้ำมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดต้องเผชิญกับภาวะ Long Covid ซึ่งปัจจุบันมีรายงานการพบมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็น ภาวะสมองล้า ความจำสั้น มีอาการหลงลืม เหนื่อยง่าย อ่อนเพลียง่าย เป็นต้น

สถานการณ์โควิด-19 ในต่างประเทศ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง