คัดลอก URL แล้ว
ศบค.ปรับมาตรการ พื้นที่สีเขียวทั่วไทย – ถอดหน้ากาก – ยกเลิกไทยแลนด์พาส

ศบค.ปรับมาตรการ พื้นที่สีเขียวทั่วไทย – ถอดหน้ากาก – ยกเลิกไทยแลนด์พาส

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ศบค.) ในวันนี้ ได้มีมติเห็นชอบในการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์โควิด-19 ทั่วราชอาณาจักร โดยได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่สถานการณ์ ทั่วประเทศเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง หรือพื้นที่สีเขียวทั้ง 77 จังหวัด และให้ยกเลิกพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว หรือพื้นที่สีฟ้า

โดยทางกระทรวงการท่องเที่ยวได้มีการเสนอให้มีการยกเลิกไทยแลนด์พาส เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าประเทศได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และการผ่อนคลายให้ไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยในบ้างพื้นที่ เช่นในพื้นที่โล่ง และสถานที่ออกกำลังกาย ตามความสมัครใจ

โดยที่ประชุมได้เห็นชอบในการปรับมาตรการเข้าประเทศโดย

ซึ่งจากการปรับมาตรการดังกล่าว ทำให้ผู้ที่จะเดินทางเข้าไทย ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนในระบบไทยแลนด์พาส แต่ใช้เอกสารการฉีดวัคซีนหรือผลตรวจหาเชื้อแทน ในกรณีที่ไม่มีเอกสารรับรองใด ๆ จะให้มีการตรวจ ATK แทน ซึ่งการตรวจเอกสารนี้ จะเป็นการสุ่มตรวจ

ปรับมาตรการ-ผ่อนคลายเพิ่ม

ซึ่งในการปรับมาตรการในครั้งนี้ ยังได้มีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ เพิ่มเติม โดยเฉพาะในเรื่องของมาตรการการสวมหน้ากากนั้น ได้มีการผ่อนคลายให้สามารถถอดหน้ากาก เมื่อ

สถานที่ภายนอกอาคาร เป็นพื้นที่โล่งแจ้ง โดยให้สวมหน้ากากเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น โดยไม่ได้เว้นระยะห่าง หรือมีความแออัด หรือมีคนหมู่มาก หรือระบายอากาศได้ไม่ดี เช่น ตลาด ขนส่งสาธารณะ สนามกีฬาหรือสถานที่แสดงดนตรี เป็นต้น

สำหรับสถานที่ในอาคาร ยังคงให้ต้องสวมหน้ากากอนามัย ยกเว้นกรณีกิจกรรมที่จำเป็นเช่น การรับประทานอาการ ออกกำลังกาย การแต่งหน้า การแสดง โดยหลังจากที่เสร็จกิจกรรมต่าง ๆ แล้วควรสวมหน้ากากอนามัยป้องกันอีกครั้ง

โดยเฉพาะสำหรับกลุ่ม 608 ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ควรสวมวัคซีนป้องกันเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ส่วนผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้สวมหน้ากากตลอดเวลา

สำหรับสถานบันเทิงนั้นให้กลับมาเปิดบริการได้ตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น สามารถกลับมาเปิดจำหน่ายได้ตามปรกติ โดยขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการตรวจคัดกรองอุณหภูมินั้นไม่มีความจำเป็น โดยให้มีการตรวจคัดกรองเฉพาะในพื้นที่ที่พบการระบาดเท่านั้น ส่วนการเว้นระยะห่าง โดยให้มีการเว้นระยะที่เหมาะสม

โดยมาตรการเหล่านี้ คาดว่าจะมีผลในวันที่ 1 ก.ค. ซึ่งทางศบค. ขอหาข้อสรุปในส่วนของข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง ดังนั้นจะมีผลบังคับใช้เมื่อใดนั้น จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง


WRITER