คัดลอก URL แล้ว
โควิด-19 วันนี้ (23 พ.ค.) ยอดรวม PCR, ATK ต่ำกว่าหมื่น

โควิด-19 วันนี้ (23 พ.ค.) ยอดรวม PCR, ATK ต่ำกว่าหมื่น

KEY :

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยประจำวันนี้ โดยยอดผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศไทยวันนี้

ผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่

พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 4,099 ราย รวมสะสม 4,415,593 ราย โดยแบ่งเป็น

ส่วนยอดพบผู้ติดเชื้อเข้าข่ายจากการตรวจจาก ATK 4,789 ราย

สถานการณ์ของโควิด-19 ในประเทศไทยขณะนี้มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา จนมาถึงในช่วงเดือนพฤษภาคม ที่มียอดผู้ป่วยรายใหม่ลดลงต่อเนื่อง แม้ว่าในช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาจะมีเด้งกลับขึ้นไปในช่วงหนึ่ง แต่ก็ลดลงมาต่อเนื่อง จนมาต่ำกว่า หมื่นรายอีกครั้ง

ทำให้สถานการณ์ในภาพรวมของโควิด-19 ในประเทศไทยดีขึ้นต่อเนื่อง

หายป่วยจากโควิด-19/ กลับบ้าน

ยอดผู้ป่วยโควิด-19 ในวันนี้ ที่หายป่วยและได้กลับบ้าน 8,856 ราย รวมสะสม 4,334,812 ราย

ในวันนี้ จำนวนผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19 ขยับเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง โดยมาอยู่ที่ระดับกว่า 8 พันราย ซึ่งแนวโน้มที่ลดลงต่อเนื่องนี้ เป็นไปในทิศทางเดียวกับยอดผู้ป่วยรายใหม่ ที่มีผู้ป่วยลดลง ส่งผลให้อัตราการหายป่วยลดลงตามไปด้วย

และยอดการหายป่วยจากโควิด-19 ยังคงมีจำนวนที่สูงกว่ายอดผู้ป่วยรายใหม่จากการตรวจด้วย RT-PCR อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยในระบบบริการลดลงมาโดยตลอด โดยในขณะนี้ ยังคงมีผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวอยู่ทั้งหมด 51,006 ราย แบ่งเป็น

ผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิต

จำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 วันนี้ มีจำนวน 29 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 29,775 ราย

ทิศทางของผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 นั้นเป็นทิศทางที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้ลดลงมาอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 30 รายอีกครั้ง โดยได้ลดลงมาอย่างต่อเนื่อง หลังจากผ่านช่วงที่พบการระบาดสูงสุดเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา

โดยยอดผู้เสียชีวิตในขณะนี้ ส่วนใหญ่ยังคงเป็นในกลุ่มเสี่ยงเดิม นั่นคือผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น ผู้ป่วยโรคไต, โรคหัวใจ

สำหรับยอดผู้ป่วยอาการหนักในขณะนี้ มีทิศทางที่กำลังขยับเพิ่มสูงขึ้น โดยในวันนี้ มีผู้ป่วยอาการหนักทั้งหมด 1,042 ราย ลดลง 11 ราย และมีผู้ป่วยที่ต้องใช้ท่อช่วยหายใจ 521 เพิ่มขึ้น 12 ราย

ซึ่งถือเป็นวันที่ 2 ติดต่อกันที่ยอดผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการปอดอักเสบเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงผู้ป่วยที่ต้องใช้ท่อช่วยหายใจด้วย

และสัดส่วนระหว่างผู้ป่วยที่ต้องใช้ท่อช่วยหายใจต่อผู้ป่วยปอดอักเสบยังคงสูงกว่าในระลอกก่อนหน้านี้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง