คัดลอก URL แล้ว
โควิด-19 วันนี้ (17 พ.ค.)

โควิด-19 วันนี้ (17 พ.ค.)

KEY :

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยประจำวันนี้ โดยยอดผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศไทยวันนี้

ผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่

พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 3,893 ราย รวมสะสม 4,382,977 ราย โดยแบ่งเป็น

ส่วนยอดพบผู้ติดเชื้อเข้าข่ายจากการตรวจจาก ATK 2,945 ราย

สถานการณ์โควิด-19 ในวันนี้ถือว่า ดีขึ้นจากเมื่อวานที่ผ่านมาและมีทิศทางที่ดีขึ้นต่อเนื่อง จากอัตราการพบผู้ป่วยรายใหม่ทั้ง PCR, ATK ที่ลดลงต่อเนื่อง และต่ำกว่า 1 หมื่นรายเป็นวันที่ 2 ติดต่อกันแล้ว

ซึ่งหากยังคงอยู่ในระดับนี้ ก็จะทำให้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยอยู่ในระดับที่ดีขึ้นอีก

หายป่วยจากโควิด-19/ กลับบ้าน

ยอดผู้ป่วยโควิด-19 ในวันนี้ ที่หายป่วยและได้กลับบ้าน 7,323 ราย รวมสะสม 4,290,090 ราย

จำนวนผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19 ในวันนี้ มีจำนวนที่ลดลงจากเมื่อวานที่ผ่านมา มาอยู่ที่ระดับ 7 พันกว่าราย ซึ่งแม้ว่าจำนวนผู้ที่หายป่วยจะลดลง แต่ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ที่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง

และยอดผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19 ยังคงสูงกว่ายอดผู้ป่วยรายใหม่จากการตรวจด้วย RT-PCR ทำให้อัตราการรักษาตัวใน รพ. ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในขณะนี้มีผู้ที่ยังคงรักษาตัวอยู่ในระบบบริการทั้งหมด 63,337 ราย แบ่งเป็น

ผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิต

จำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 วันนี้ มีจำนวน 38 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 29,550 ราย

อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโควิด-19 ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง โดนวันนี้ถือว่า ลดลงมาอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 50 ราย เป็นวันที่สองติดต่อกัน ซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโควิด-19 จะอยู่ที่ราว 50 กว่ารายต่อวัน

แต่ผู้ป่วยที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มเดิม นั่นคือ กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยเฉพาะโรคไต

แนวโน้มของผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีภาวะปอดอักเสบนั้น หลังจากที่ลดลงต่อเนื่องมาในช่วงก่อนหน้านี้ และมีขยับเพิ่มสูงขึ้นไปเมื่อวันที่ 15 พ.ค. ที่ผ่านมา ในขณะนี้ก็เริ่มกลับมาลดลงอีกครั้ง อย่างช้า ๆ

โดยในวันนี้ มีผู้ป่วยอาการหนักทั้งหมด 1,245 ราย ลดลง 26 ราย และมีผู้ป่วยที่ต้องใช้ท่อช่วยหายใจ จำนวน 607 ราย ลดลง 6 ราย

แต่สิ่งที่ยังคงต้องเฝ้าติดตามนั่นคือ สัดส่วนระหว่างผู้ป่วยปอดอักเสบกับผู้ป่วยที่ต้องใช้ท่อช่วยหายใจ ซึ่งยังมีจำนวนที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับระลอกก่อนหน้านี้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง