คัดลอก URL แล้ว
โควิด-19 วันนี้ (15 พ.ค.)  – จำนวนผู้ป่วยลดลงต่อเนื่อง

โควิด-19 วันนี้ (15 พ.ค.) – จำนวนผู้ป่วยลดลงต่อเนื่อง

KEY :

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยประจำวันนี้ โดยยอดผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศไทยวันนี้

ผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่

พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 6,736 ราย รวมสะสม 4,373,846 ราย โดยแบ่งเป็น

ส่วนยอดพบผู้ติดเชื้อเข้าข่ายจากการตรวจจาก ATK 4,356 ราย

แนวโน้มในขณะนี้ยังคงเป็นทิศทางขาลงต่อเนื่อง แม้ว่า จะมีในช่วง 3-4 วันก่อนหน้านี้ ที่มีจำนวนผู้ป่วยขยับเพิ่มสูงขึ้น แต่ก็เป็นการเพิ่มขึ้นและค่อย ๆ ลงต่อเนื่อง ทำให้ทิศทางในภาพรวมยังคงเป็นขาลง

ซึ่งในวันนี้ ทั้ง PCR, ATK ลดลงทั้งสองตัวด้วยกัน ทำให้ภาพรวมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ดีขึ้นต่อเนื่อง

หายป่วยจากโควิด-19/ กลับบ้าน

ยอดผู้ป่วยโควิด-19 ในวันนี้ ที่หายป่วยและได้กลับบ้าน 8,601 ราย รวมสะสม 4,273,599 ราย

ยอดผู้ป่วยที่หายป่วยจากโควิด-19 ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าหมื่นราย ลดลงจากช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นตามสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่มีจำนวนผู้ป่วยลดลงต่อเนื่อง ทำให้อัตราการหายป่วยจึงลดลงตามไปด้วย

รวมถึงจำนวนผู้ป่วยรายใหม่จากการตรวจด้วย RT-PCR มีจำนวนน้อยกว่าจำนวนผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19 ทำให้อัตราการรักษาตัวในระบบบริการลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ป่วยที่ยังคงรักษาตัวอยู่ 70,775 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิต

จำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 วันนี้ มีจำนวน 51 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 29,472 ราย

แนวโน้มการเสียชีวิตของผู้ป่วยโควิด-19 ในขณะนี้ ยังทรงตัวอยู่ที่ระดับราว 50 กว่ารายต่อวันอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา มีทิศทางลดลงเล็กน้อย แต่ยังคงต้องติดตามต่อเนื่องว่า จะเป็นการลดลงไปต่ำกว่านี้อีกหรือไม่

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตนั้น ยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยงเดิมนั่นคือ กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคไต, โรคหัวใจ ที่จะมีอัตราการเสียชีวิตมากกว่ากลุ่มโรคอื่น

ส่วนจำนวนผู้ป่วยอาการหนักในขณะนี้ มีผู้ป่วยอาการหนักทั้งหมด 1,304 ราย เพิ่มขึ้น 28 ราย เป็นผู้ป่วยที่ต้องใช้ท่อช่วยหายใจ 643 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้น 21 ราย ทำให้แนวโน้มของผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบ เริ่มขยับเพิ่มขึ้นอีกครั้ง และต้องเฝ้าติดตามเพิ่มเติม ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นมาแค่ช่วงสั้น ๆ หรือไม่

สัดส่วนของผู้ป่วยที่ต้องใช้ท่อช่วยหายใจ เทียบกับผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบ ยังถือว่า ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับระลอกที่ผ่านมา


ข่าวที่เกี่ยวข้อง