คัดลอก URL แล้ว
โควิด-19 วันนี้ (11 พ.ค.) – ยอด PCR, ATK เพิ่มสูงขึ้น

โควิด-19 วันนี้ (11 พ.ค.) – ยอด PCR, ATK เพิ่มสูงขึ้น

KEY :

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยประจำวันนี้ โดยยอดผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศไทยวันนี้

ผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่

พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 7,650 ราย รวมสะสม 4,345,218 ราย โดยแบ่งเป็น

ส่วนยอดพบผู้ติดเชื้อเข้าข่ายจากการตรวจจาก ATK 9,736 ราย

สถานการณ์โควิด-19 ในวันนี้ยอดผู้ป่วยรายใหม่ขยับเพิ่มสูงขึ้นทั้ง PCR และ ATK โดยเฉพาะในส่วนของ ATK ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว กลับมาอยู่ในระดับเกือบ 1 หมื่นรายอีกครั้ง ทำให้อาจจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ในช่วง 2-3 วันนี้ต่อไป ว่า จะมีการปรับตัวสูงขึ้น หรือทรงตัวในระดับนี้

หายป่วยจากโควิด-19/ กลับบ้าน

ยอดผู้ป่วยโควิด-19 ในวันนี้ ที่หายป่วยและได้กลับบ้าน 9,322 ราย รวมสะสม 4,237,692 ราย

ยอดผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้ ลดลงต่ำกว่าหมื่นราย ซึ่งแนวโน้มยังคงเป็นไปในทิศทางขาลงเช่นเดียวกับอัตราการพบผู้ป่วยรายใหม่ จากการตรวจด้วย PCR ที่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง ในช่วงที่ผ่านมา

ซึ่งยอดผู้หายป่วยจากโควิด-19 ในขณะนี้ ก็ยังคงสูงกว่ายอดผู้ป่วยรายใหม่จากการตรวจด้วย PCR ทำให้อัตราการครองเตียงในระบบบริการมีทิศทางที่ลดลงต่อเนื่อง โดยยังคงเหลือผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในระบบ 78,274 ราย แบ่งเป็น

ผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิต

จำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 วันนี้ มีจำนวน 56 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 29,252 ราย

สถานการณ์ของการเสียชีวิตจากโควิด-19 เริ่มทรงตัวที่ระดับ 50 กว่าราย ต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 แล้ว โดย ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ยังคงเป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยโรคไต ที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าในกลุ่มโรคเรื้อรังอื่น ๆ ในขณะนี้

ส่วนยอดผู้ป่วยอาการหนักในขณะนี้มีจำนวน 1,387 ราย ลดลงจากเมื่อวานนี้ 94 ราย และมีผู้ป่วยที่ต้องใช้ท่อช่วยหายใจจำนวน 690 ราย ลดลง 25 ราย แนวโน้มยังคงเป็นไปในทิศทางขาลงต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่า สัดส่วนของผู้ป่วยที่ต้องใช้ท่อช่วยหายใจยังคงค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ


WRITER