คัดลอก URL แล้ว
“นายกฯ” ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานราชการ-เอกชน ตรวจ ATK ก่อนเริ่มงานพรุ่งนี้

“นายกฯ” ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานราชการ-เอกชน ตรวจ ATK ก่อนเริ่มงานพรุ่งนี้

KEY :

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ห่วงใยประชาชนทุกคน โดยวันพรุ่งนี้ (18 เมษายน 2565) จะเป็นวันแรกของการทำงานภายหลังวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งภาคเอกชน ห้างร้าน สังเกตอาการและเน้นตรวจ ATK ของพนักงาน บุคลากร ก่อนเริ่มปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน ย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคได้ออกคำแนะนำ สำหรับประชาชนที่เดินทางกลับจากสงกรานต์ให้สังเกตอาการตนเองและเฝ้าระวัง 7 วัน หากมีอาการสงสัยติดเชื้อ มีไข้ ไอ เจ็บคอ ให้ทำการตรวจ ATK หลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนจำนวนมาก หากต้องพบผู้อื่น ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา Work From Home ตามความเหมาะสม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลา (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัด โดยเน้นการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่

นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าเมื่อทุกคนได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ กำลังกายพร้อม ได้รับกำลังใจจากคนสำคัญในช่วงวันหยุดยาว จะเป็นพลังให้กลับมาทำงาน ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี เนื่องจากประเทศไทยขณะนี้ ยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อพอสมควร อยากให้ทุกคนเฝ้าระวังตนเองขั้นสูงสุด ด้วยการสังเกตอาการตนเอง คัดแยกบุคคลเสี่ยงสูง และขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนจัดมาตรการตรวจ ATK ตามมาตรการควบคุมโรค ถือเป็นการแบ่งเบาภาระและช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ด้วย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง