คัดลอก URL แล้ว
เข็มกระตุ้นสำคัญ! “หมอยง” ยืนยัน ฉีดวัคซีนโควิดมีประโยชน์ ลดป่วยรุนแรง – เสียชีวิตได้ดี

เข็มกระตุ้นสำคัญ! “หมอยง” ยืนยัน ฉีดวัคซีนโควิดมีประโยชน์ ลดป่วยรุนแรง – เสียชีวิตได้ดี

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อมูลผ่านเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan เกี่ยวกับแนวทางการฉีด “วัคซีนโควิด” เพื่อลดอัตราการป่วยและลดการเสียชีวิต โดยระบุข้อความว่า

“โควิด 19 วัคซีน วัคซีนมีประโยชน์ป้องกันความรุนแรง และ เสียชีวิต

ยง ภู่วรวรรณ 4 เมษายน 2565

เป็นที่แน่นอนและมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ วัคซีนกระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทานทั้งระบบ B เซลล์สร้างภูมิต้านทาน และระบบ T เซลล์ช่วยในการกำจัดไวรัสและลดความรุนแรงของโรค
.
วัคซีนโควิด 19 ทุกชนิด มีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของโรค และลดอัตราการเสียชีวิตอย่างได้ชัดเจน จะเห็นได้จาก ก่อนมีวัคซีนอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูง หลังจากที่ประชากรได้รับวัคซีนไปแล้วเป็นจำนวนมากขึ้น อัตราการนอนโรงพยาบาล และเสียชีวิตลดลงอย่างชัดเจน
.
ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะระบบ B เซลล์จะลดลงตามระยะเวลาที่ผ่านไป ทำให้การป้องกันการติดเชื้อได้น้อยลง จึงจำเป็นที่จะต้องมีการกระตุ้น เพื่อให้ระดับภูมิต้านทานสูงขึ้นเพียงพอ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการกระตุ้นเข็มที่ 3 โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ และเมื่อกระตุ้นเข็มที่ 3 เป็นระยะเวลายาวนาน ภูมิต้านทานในระบบนี้ก็จะลดลงอีก จึงจำเป็นที่จะต้องมีกระตุ้นอีกครั้ง ใน 4-6 เดือนหลังเข็มสาม เพื่อให้ภูมิสูงขึ้นและอยู่นานขึ้น
.
อัตราการเสียชีวิตของประเทศไทย ขณะนี้ยังพบได้สูงในผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือ ฉีดวัคซีนไม่ครบ
.
การลดความรุนแรงและเสียชีวิตเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก ข้อมูลที่มีคนตัดต่อเอาเฉพาะส่วนไปเผยแพร่ ทำให้มีการเข้าใจผิดว่าวัคซีนไม่มีประโยชน์จึงเป็นเรื่องไม่จริง ทำให้เกิดความสับสนและเกิดผลเสียหายต่อประชากรโดยส่วนรวม นับเป็นการสร้างปัญหาให้กับคนหมู่มาก การตัดบางส่วนไปเป็นหัวข้อข่าว โดยที่ไม่ได้อ่านเนื้อในทั้งหมด เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิด จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง”


WRITER

ข่าวที่เกี่ยวข้อง