คัดลอก URL แล้ว
กรมควบคุมโรค แนะกลุ่มเสี่ยงฉีดเข็ม 4 โดยเว้นระยะ 3 เดือน จากเข็ม 3

กรมควบคุมโรค แนะกลุ่มเสี่ยงฉีดเข็ม 4 โดยเว้นระยะ 3 เดือน จากเข็ม 3

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุถึงกรณีการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เข็มที่ 4 ว่า ขณะนี้กำหนดให้บุคลากรทางการแพทย์ , บุคลากรด่านหน้า , ผู้ที่ที่มีโรคประจำตัว โรคเรื้อรังที่มีปัญหาภูมิคุ้มกัน เช่น ผู้สูงวัย ผู้กินยากดภูมิ จำเป็นต้องได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา ซึ่งหากได้รับเข็มที่ 3 ไปแล้ว ก็ให้ไปรับเข็มที่ 4 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้

เบื้องต้น คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค มีมติว่า หากรับวัคซีนเข็มที่ 3 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า ก็สามารถรับเข็มที่ 4 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า หรือ ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา ได้ ส่วนผู้ที่รับเข็มที่ 3 เป็นไฟเซอร์ ก็ให้รับเข็มที่ 4 เป็นไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา

ส่วนผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงดี ได้รับเข็มที่ 3 ไปแล้ว จะพิจารณาอีกครั้งว่า ให้ไปรับเข็มที่ 4 อย่างเป็นทางการเมื่อใด สำหรับคำแนะนำ ในผู้ที่ฉีดในสูตร ซิโนแวค 2 เข็ม ตามด้วยแอสตร้าเซนเนก้า แนะนำให้ฉีดแอสตร้าเซนเนก้า เป็นเข็มที่ 4


ข่าวที่เกี่ยวข้อง