คัดลอก URL แล้ว
มีผลวันนี้! “เยอรมนี” ถอนรายชื่อ “ไทย” ออกจากประเทศเสี่ยงสูงโควิด เดินทางเข้าประเทศได้ไม่ต้องกักตัว

มีผลวันนี้! “เยอรมนี” ถอนรายชื่อ “ไทย” ออกจากประเทศเสี่ยงสูงโควิด เดินทางเข้าประเทศได้ไม่ต้องกักตัว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ประกาศแจ้งว่า สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนำรายชื่อประเทศไทย ออกจากกลุ่มประเทศเสี่ยงสูงจากโควิด-19 มีผลตั้งแต่วันนี้ 5 ธ.ค.2564 ส่งผลให้ผู้เดินทางจากประเทศไทย ไม่ต้องลงทะเบียนการเดินทางเข้าเยอรมนีและไม่ต้องกักตัว

อย่างไรก็ดี ผู้เดินทางจากประเทศไทยต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ดังนี้

  1. แสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนเดินทาง

2.แสดงเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนในการเดินทางเข้าเยอรมนี เว้นแต่ผู้เดินทางจากประเทศไทยเป็นพลเมือง หรือเป็นผู้มีถิ่นพำนัก หรือเป็นบุคคลในครอบครัวของพลเมือง หรือผู้มีถิ่นพำนักในประเทศสมาชิกอียูหรือเชงเก้น หรือผู้เดินทางได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วไม่ต่ำกว่า 14 วัน (เฉพาะ BioNTech/Pfizer, Moderna, AZ และ J&J) ซึ่งรวมถึงผู้ที่เคยหายป่วย และได้รับวัคซีน 1 ใน 4 ชนิดดังกล่าวแล้ว 1 โดส สามารถเดินทางเข้าเยอรมนีได้โดยไม่ต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน

โดยท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการเดินทางเข้าสหพันธ์ฯ​ ล่าสุดได้ที่
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/…/coronaein…

ตรวจสอบการกำหนดพื้นที่เสี่ยงได้ที่
https://www.rki.de/…/Neuartiges…/Risikogebiete_neu.html

สถิติการติดเชื้อฯ​ รายวันในสหพันธ์ฯ​ ได้ที่
https://experience.arcgis.com/…/478220a4c454480e823b173…

และสามารถตรวจสอบเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนได้ที่
https://www.bmi.bund.de/…/what-constitutes-an…

สำหรับข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าสหพันธ์ฯ สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์ฯ ประจำประเทศไทย ได้ที่ https://bangkok.diplo.de/th-th/service/visa-einreise


ข่าวที่เกี่ยวข้อง