คัดลอก URL แล้ว
เปิดผล 4 สูตรวัคซีน ในการป้องกัน “โควิดมีอาการ” พบสูตรไขว้ “SV+AZ” สูงกว่า “AZ+AZ”

เปิดผล 4 สูตรวัคซีน ในการป้องกัน “โควิดมีอาการ” พบสูตรไขว้ “SV+AZ” สูงกว่า “AZ+AZ”

เพจ “กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข” เปิดผลการศึกษา ระดับภูมิต้านทาน และ “คาดประมาณ” ประสิทธิภาพวัคซีนสูตรต่างๆ ในการป้องกันโควิดที่มีอาการ โดยพบว่า

  1. แอสตร้าเซนเนก้า (AZ) 1 เข็ม สามารถป้องกันได้ 60 – 70 %
  2. “แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า” (AZ + AZ) 2 เข็ม ป้องกันได้ 70 – 80 %
  3. สูตรไขว้ “ซิโนแวค + แอสตร้าเซนเนก้า” (SV + AZ) ป้องกันได้ 80 – 90 %
  4. วัคซีน 3 เข็ม “ซิโนแวค + ซิโนแวค + แอสตร้าเซนเนก้า” (SV + SV + AZ) ป้องกันได้ 80 – 90 %

ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 จากการศึกษาระดับภูมิต้านทาน และคาดประมาณประสิทธิภาพ ในการป้องกันโรคของวัคซีนสูตรต่างๆ โดย ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ


WRITER