คัดลอก URL แล้ว
หมอยง เผย ฉีด “ซิโนแวค” ตามด้วย “ไฟเซอร์” ลดเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

หมอยง เผย ฉีด “ซิโนแวค” ตามด้วย “ไฟเซอร์” ลดเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ให้เหตุผลว่า ทำไมถึงเห็นด้วยกับสูตร ซิโนแวค ตามด้วย ไฟเซอร์เพราะอาการแทรกซ้อนที่สำคัญของวัคซีน mRNA (ไฟเซอร์) คือเยื่อหุ้มหัวใจและกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ โดยเฉพาะผู้ชายที่มีอายุน้อย และมักจะเกิดในเข็มที่ 2 ของวัคซีน mRNA ทางออกอย่างหนึ่ง คือ ปูพื้นด้วยวัคซีนเชื้อตาย และให้วัคซีน mRNA เหลือเข็มเดียว

หมอยง อ้างอิงผลการศึกษาของศูนย์วิจัยไวรัส การให้วัคซีนเชื้อตาย(ซิโนแวค) เป็นเข็มแรก แล้วตามด้วย mRNA (ไฟเซอร์) เป็นเข็มที่ 2 ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้น ได้ใกล้เคียงกับการให้วัคซีน mRNA 2 เข็ม และสามารถขัดขวางสายพันธุ์เดลตาได้สูงมากเช่นเดียวกัน


WRITER