คัดลอก URL แล้ว
“หมอยง” เปิดรับคนฉีดซิโนแวค 2 เข็ม อาสาฉีดซิโนฟาร์มเป็นเข็มที่ 3 เพื่อนำภูมิไปเทียบกับวัคซีนเข็มกระตุ้นชนิดต่างๆ

“หมอยง” เปิดรับคนฉีดซิโนแวค 2 เข็ม อาสาฉีดซิโนฟาร์มเป็นเข็มที่ 3 เพื่อนำภูมิไปเทียบกับวัคซีนเข็มกระตุ้นชนิดต่างๆ

นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “Yong Poovorawan” เพื่อเปิดรับอาสาสมัครฉีดซิโนฟาร์มเป็นเข็มที่ 3 หลังฉีดซิโนแวคแล้ว 2 เข็ม โดยระบุข้อความไว้ว่า

” โควิด-19 วัคซีน รับอาสาสมัครฉีดวัคซีนเข็ม 3 ศนพ.ยง ภู่วรวรรณ 4 ตุลาคม 2564

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก มีโครงการศึกษาวิจัยการกระตุ้นเข็ม3 หลังได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม มาแล้ว 6 เดือน โดยนับจากเข็มแรก และจะกระตุ้นด้วยวัคซีนซิโนฟาร์ม เป็นเข็มที่ 3

ต้องการอาสาสมัครที่มีร่างกายแข็งแรง อายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับวัคซีนซิโนแวคเข็มแรก ก่อน 30 เมษายน 2564 เพื่อมารับวัคซีนซิโนฟาร์มเป็นเข็มที่3 โดยจะขอตรวจภูมิต้านทานวันที่รับวัคซีน หลังรับวัคซีน 14 และ 28 วัน เพื่อเปรียบเทียบการกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิดต่างๆกัน IRB No. 546/64 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ใดมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ขอให้กรอกใบสมัครใน google form ::


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdioVxERRjWFqq264RmVoeABxVnIVnKZ4PpDhFTRO1uZssZgA/viewform?usp=send_form


WRITER

ข่าวที่เกี่ยวข้อง