คัดลอก URL แล้ว
สธ. จบภารกิจ 130 วัน ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลบุษราคัม

สธ. จบภารกิจ 130 วัน ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลบุษราคัม

วันนี้ (30 ก.ย. 2564) ที่อาคารอิมแพคชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุษราคัม และคณะผู้บริหาร ทำพิธีปิดโรงพยาบาลบุษราคัม ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานต่อสู้โควิดจำนวน 24 หน่วยงาน นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวว่า

โรงพยาบาลบุษราคัมใช้เวลาในการจัดตั้งเพียง 7 วัน 1,000 เตียง เป็นโรงพยาบาลสนามที่ใหญ่ และสมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทยจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และได้ขยายเป็น 3,700 เตียง เปิดไอซียูสนาม หอผู้ป่วยวิกฤตโกเมน และหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตทับทิม

ดูแลผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง การปิดโรงพยาบาลบุษราคัมในวันนี้ ถือเป็นการจบภารกิจการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 หลังจากที่ได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคมเป็นต้นมา รับดูแลผู้ป่วยที่มีอาการในพื้นที่กทม.และปริมณฑล เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถให้การดูแลผู้ป่วยอาการหนักได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคมที่มีผู้ป่วยจำนวนมากถึงวันละ 200 ราย จากการแพร่ระบาดของเชื้อสายพันธุ์เดลต้า จากนั้นในเดือนกันยายนจำนวนผู้ป่วยลดลงเรื่อย ๆ เหลือประมาณ 5-6 รายต่อวัน และส่งผู้ป่วยคนสุดท้ายกลับบ้านวันที่ 20 กันยายน 2564 รวมเปิดบริการ 130 วันให้การดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งสิ้น 20,436 ราย

โดยบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่จำนวนมากที่เสียสละมาปฏิบัติภารกิจที่โรงพยาบาลบุษราคัม ได้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของตนเอง ส่วนพื้นที่โรงพยาบาลบุษราคัมได้ทำการรื้อถอนและทำความสะอาดพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และจัดสรรอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังโรงพยาบาลภูมิภาคทั่วประเทศตามที่ได้สำรวจความต้องการของพื้นที่ไว้

นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวต่อว่า ขณะนี้ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 ได้ปรับรูปแบบให้ผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อยเข้าระบบรักษาตัวที่บ้าน, กักตัวที่ชุมชน, ศูนย์พักคอย, โรงพยาบาลสนามหรือในฮอสปิเทล

ส่วนผู้ที่มีอาการปานกลางถึงอาการหนักส่งเข้ารักษายังโรงพยาบาล และจากมาตรการที่ดำเนินการอย่างเข้มข้น ส่งผลให้โรงพยาบาลต่างๆ มีอัตราครองเตียงลดลงโดยเฉพาะในเขตกทม.และปริมณฑล อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนป้องกันตนเองสูงสุด ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา และมารับการฉีดวัคซีนตามนัดหมาย เพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด 19 ให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็ว

“ขอขอบคุณแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน ที่ได้เสียสละมาปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ที่โรงพยาบาลบุษราคัม ช่วยกันธำรงไว้ซึ่งระบบสาธารณสุขในช่วงภาวะวิกฤต รวมถึงผู้มีจิตศรัทธามอบสิ่งของอุปโภค บริโภค อุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งอำนวยความสะดวกในภารกิจดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ ทำให้ประสบความสำเร็จและจบภารกิจได้อย่างสมบูรณ์” นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าว


WRITER

ข่าวที่เกี่ยวข้อง