คัดลอก URL แล้ว
ชงขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2 เดือน พร้อมเลื่อนเปิด sandbox เป็น 1 พ.ย.นี้

ชงขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2 เดือน พร้อมเลื่อนเปิด sandbox เป็น 1 พ.ย.นี้

ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศปก.ศบค. ที่มี พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสมช. ในฐานะผู้อำนวยการ เห็นชอบเสนอที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ในวันที่ 27 กันยายนให้ขยายพ.ร.ก. ฉุกเฉินออกไปอีก 2 เดือน หรือจนกว่า พ.ร.ก โรคติดต่อจะมีผลบังคับใช้ รวมถึงเสนอเลื่อนการเปิดพื้นที่ Sandbox เป็นพื้นที่นำร่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ 5 จังหวัด จากเดิมวันที่ 1 ตุลาคม เป็นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

นอกจากนี้จะเสนอให้ผ่อนคลายกิจกรรมการการเพื่มขึ้น คืดเปิดพิพิธภัณฑ์ กีฬา ติวเตอร์ สปา โรงหนัง และร้านอาหารที่เล่นดนตรี ส่วนมาตรการงดออกนอกเคหะสถานหรือเคอร์ฟิว ยังเป็นไปตามเวลาเดิมคือตั้งแต่ 21.00 น. ถึง 04.00 น. รวมถึงยังขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางข้ามจังหวัด ทั้งนี้จะต้องรอที่ประชุมใหญ่ ศบค.พิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง

ทั้งนี้มีรายงานข่าวจาก ศบค. เผยว่า สำหรับกรณีร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ทางรัฐบาลและศบค.ได้ประมาณการณ์ร่วมกันว่าน่าจะนำร่าง พ.ร.ก.ดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าฯ ในช่วงปลายเดือน ต.ค.นี้ โดยมีเหตุผลหลักๆ คือเพื่อให้ส่วนราชการต่างๆและผู้ที่เกี่ยวข้องมีเวลาเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวและปรับโครงสร้างการทำงานให้สอดรับกับกฎหมายใหม่ฉบับนี้ รวมถึงเพื่อให้ประกาศร่างพ.ร.ก.ดังกล่าวลงในราชกิจจานุเบกษาอยู่ในช่วงที่เปิดประชุมรัฐสภาสมัยหน้า ซึ่งจะเปิดในวันที่ 1 พ.ย.นี้ และเมื่อกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้แล้ว รัฐบาลก็จะเสนอพ.ร.ก.นี้ขอความเห็นจากที่ประชุมสภาได้เลย ดังนั้น ระหว่างนี้ที่ยังไม่มีการประกาศใช้ร่างพ.ร.ก.โรคติดต่อฯ จึงจะต้องต่อเวลาการบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ) ไปพลางก่อน

โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมศปก.ศบค.ในวันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. จนถึงเวลาประมาณ 18.00 น. การประชุมยังไม่แล้วเสร็จ


WRITER

ข่าวที่เกี่ยวข้อง