คัดลอก URL แล้ว
คลัสเตอร์งานเลี้ยง ติดเชื้อเพิ่ม 300 คน จ.ประจวบคีรีขันธ์

คลัสเตอร์งานเลี้ยง ติดเชื้อเพิ่ม 300 คน จ.ประจวบคีรีขันธ์


สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยวันละเกือบ 100 คน และยังมีหลายคลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวัง เจ้าหน้าที่ต้องทำงานกัน 24 ชั่วโมง ขณะที่คลังพัสดุ ชุดป้องกัน และอุปกรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ยังคงมีเพียงพอ

คลัสเตอร์งานเลี้ยงวันเกิด อำเภอกุยบุรี เมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น และการตรวจหาเชื้อโควิดในห้องปฏิบัติการพุ่งขึ้นกว่าวันละ 300 คน โดยโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ รับตรวจ RT-PCR ด้วยการเก็บสารคัดหลั่งจากโพรงจมูก เก็บตัวอย่างเชื้อจาก 5 อำเภอ คือ อำเภอกุยบุรี อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพาน และ อำเภอบางสะพานน้อย

โดยห้องปฏิบัติโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ มีศักยภาพในการตรวจเชื้อรอบละ 90 ตัวอย่าง ที่ผ่านมาเจ้าหน้าเทคนิคการแพทย์ทำงาน 2 รอบ แต่ปัจจุบันจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้น ทำให้ต้องเปิดห้องปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง แบ่งเวรเจ้าหน้าที่เป็น 3 รอบ รองรับการตรวจหาเชื้อได้ 270 ตัวอย่าง

ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอดทั้งวัน โดยมีการมาตรการป้องกันตนเองจากผู้ป่วยติดเชื้อโควิด และผู้มีความเสี่ยงที่เข้ามาตรวจหาเชื้อโควิด เป็นเหตุมีการใช้วัสดุสิ้นเปลืองใช้แล้วทิ้ง เช่น ถุงมือสเตอร์ไรด์ ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย หน้ากากอนามัยกรองอนุภาคชนิดเอ็น 95 หมวกคลุมผม ถุงหุ้มขา กระจังป้องกันใบหน้า หรือเฟซชิลด์ ชุดป้องกันส่วนบุคคล ชนิดเสื้อกาวน์พลาสติก CPE เสื้อกาวน์ผ่าตัดสเตอไรด์คลุมทั้งตัว แอลกอฮอล์และเจลฆ่าเชื้อ

ผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อโควิด ต้องมีมาตรการป้องกันสูงสุด ทั้งแพทย์ เภสัช พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ แม้กระทั่งแม่บ้านทำความสะอาด จำเป็นต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันเสมอ ขณะที่พยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยเมื่อสวมอุปกรณ์ป้องกันจะสวมใส่ครั้งละ 2 ชั่วโมง เนื่องจากเหงื่อและความร้อนจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนชุดทุกครั้ง

นายแพทย์พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ในคลังพัสดุมีวัสดุสิ้นเปลืองสำรองไว้ประมาณ 1 – 2 เดือน และทางโรงพยาบาลหาซื้อเพิ่มเติมมาตลอด แต่ก็ใช้ตลอดเวลาเช่นกัน เป็นการหามาใช้ไป

สถานการณ์เช่นนี้เป็นเหมือนกันทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งวัคซีนและยาป้องกันไวรัส เพียงพอต่อการบริหารจัดการดูแลประชาชนอย่างเต็มที่


WRITER

ข่าวที่เกี่ยวข้อง