คัดลอก URL แล้ว
เปิดแผนบริหารวัคซีนบริจาค 2 ยี่ห้อ จำนวน 2.55 ล้านโดส

เปิดแผนบริหารวัคซีนบริจาค 2 ยี่ห้อ จำนวน 2.55 ล้านโดส

ศบค.รายงานแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนที่ได้รับบริจาคจากต่างประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยวัคซีน Pfizer 1.5 ล้านโดสและวัคซีน AstraZeneca 1.05 ล้านโดส

สำหรับวัคซีน Pfizer 1.5 ล้านโดส กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

1. บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19  ทั่วประเทศ (ฉีดเป็น Booster dose จำนวน 1 เข็ม)                          

2. ผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรัง 7 โรค

3. ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยเน้นผู้สูงอายุและโรคเรื้อรัง

4. ผู้ที่มีความจำเป็นต้องฉีดวัคซีน Pfizer ก่อนเดินทางไปตปทเช่นนักเรียน / นักศึกษานักกีฬานักการทูต

การกระจายการฉีดวัคซีน

-สำหรับฉีด 2 เข็มห่าง 3 สัปดาห์(ยกเว้นกรณีบุคลากรทางการแพทย์ต่านหน้า Booster dose 1 เข็ม)

-สัญชาติไทย 1,350,000 โตส-ต่างชาติ 150,000 โดส (ร้อยละ 10)

พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร,สมุทรสาคร ,ปทุมธานี,สมุทรปราการ,นนทบุรี,นครปฐม,ยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลา (มีการระบาดของสายพันธุ์ Beta)

การดำเนินงานฉีดวัคซีน ดำเนินการโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด / กรุงเทพมหานครบริหารจัดการผ่านรพ. ในพื้นที่ ส่วนกรณีชาวต่างชาติให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ประสานหลัก

(FILES) This file illustration photo taken on March 11, 2021 shows vials of the AstraZeneca Covid-19 vaccine and a syringe in Paris. – The EU’s drugs regulator said on March 18, 2021 that the AstraZeneca vaccine was “safe and effective” and was not linked to an increased risk of blood clots. (Photo by JOEL SAGET / AFP)

สำหรับวัคซีน AstraTeneca จำนวน 1.05 ล้านโดส กำหนดกลุ่มเป้าหมายดังนี้

 1. ผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรัง 7 โรค

2. ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยเน้นผู้สูงอายุและโรคเรื้อรัง

3. ผู้ที่มีความจำเป็นต้องฉีดวัคซีน AZ ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ เช่นนักเรียน / นักศึกษานักกีฬานักการทูต

การกระจายฉีดวัคซีน กำหนดสำหรับ ฉีดเป็นเข็มที่ 1  ให้กับผู้ถือสัญชาติไทย 945,000 โดส ,ชาวต่างชาติ 105,000 โดส (ร้อยละ 10)

พื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการได้แก่ กรุงเทพมหานคร,สมุทรสาคร,ปทุมธานี,สมุทรปราการ,นนทบุรี,นครปฐม,ชลบุรี, ระยอง,ฉะเชิงเทรา,ภูเก็ต

การดำเนินงานฉีดวัคซีนโดย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด / กรุงเทพมหานครบริหารจัดการผ่านรพ. ในพื้นที่ หากกรณีชาวต่างชาติให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ประสานหลัก

ทั้งนี้การบริหารจัดการวัคซีนบริจาคสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิต 19 ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 09.00 น.

นอกจากนี้ ศบค.ได้ปรับแผนการจัดสรรวัคซีนโควิดเดือนกรกฎาคม 2564 โดยจัดสรรวัคซีนร้อยละ 80 ของวัคซีนทั้งหมดให้พื้นที่กทมและปริมณฑลและเน้นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค พร้อมระดมสรรพกำลังฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปในกทมเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกจำนวน 1 ล้านโดสภายใน 1-2 สัปดาห์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง