คัดลอก URL แล้ว
ชอบกินชาบู เชิดชูหมูกระทะ แต่อย่ากินบ่อยๆ นะ เพราะเสี่ยงมะเร็ง คนไทยเป็นมะเร็ง 400 คนต่อวัน

ชอบกินชาบู เชิดชูหมูกระทะ แต่อย่ากินบ่อยๆ นะ เพราะเสี่ยงมะเร็ง คนไทยเป็นมะเร็ง 400 คนต่อวัน

เมนูปิ้งย่าง เมนูยอดฮิตของคนไทย ความอร่อยที่หลายคนบอกช่วยเยียวยาทุกสิ่งนั้น หากถ้ากินบ่อยๆ จนมากเกินไป สามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพได้อย่างร้ายแรง

กรมการแพทย์ เปิดสถิติ ปัจจุบันสถานการณ์การป่วยโรคมะเร็ง พบคนไทยผู้ป่วยรายใหม่ปีละ 140,000 คน หรือ คิดเป็นเฉลี่ย 400 คนต่อวัน อัตราการเกิดโรคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัย รวมถึงพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป แนะลดอาหารไขมันสูง-ปิ้งย่าง ลดปัจจัยเกิดมะเร็งได้ 30-40 %

ด้าน นพ.สกานต์ บุนนาค ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคมะเร็งที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

5 อันดับมะเร็งที่พบมากที่สุด

  1. มะเร็งตับและท่อน้ำดี
  2. มะเร็งปอด
  3. มะเร็งเต้านม
  4. มะเร็งลำไส้ และทวารหนัก
  5. มะเร็งปากมดลูก

ปัจจัยเสี่ยงสำคัญเกิดโรคมะเร็ง

อัตราการเกิดมะเร็งพบได้ในคนอายุน้อยลง ปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดโรคมะเร็ง มาจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารมากถึง 30-40% โดยเป็นกลุ่มอาหารที่มีไขมันสูง,ปิ้งย่าง หากลดอาการเหล่านี้ได้ก็สามารถลดปัจจัยการเกิดมะเร็งได้ 30-40 %

ส่วนสถานการณ์ฝุ่น pm 2.5 ที่พบในภาคเหนือ ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่า เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปอด เป็นเพียงปัจจัยร่วม โดยฝุ่นที่ก่อให้เกิดมะเร็งอย่างชัดเจน ได้แก่ บุหรี่ ฝุ่นจากแร่ใยหิน และ ใยไม้ ทั้งนี้ยังต้องมีการติดตามและศึกษาวิจัยต่อไป เนื่องจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเพิ่งเกิดในสังคมและบางพื้นที่ไม่นาน

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัญหาด้านสาธารณสุขเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาประเทศ เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรสำคัญที่ขับเคลื่อนการพัฒนาด้านต่างๆ กระทรวงสาธารณสุขเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้วางแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี และปฏิรูประบบสุขภาพ ผ่านยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน คือ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ด้านบริการเป็นเลิศ ด้านบุคลากรเป็นเลิศและบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล โดยมีเป้าหมายหลัก คือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่ มีความสุขและระบบสุขภาพยั่งยืน


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง