คัดลอก URL แล้ว
ดื่มเหล้าคลายหนาว เสี่ยงตายไม่รู้ตัว ความเชื่อผิดๆ ที่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

ดื่มเหล้าคลายหนาว เสี่ยงตายไม่รู้ตัว ความเชื่อผิดๆ ที่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ได้เผยแพร่ข้อมูลย้ำเตือนประชาชนกันอีกครั้ง เนื่องจากช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและเริ่มกลับมาหนาวเย็น ยังมีหลายคนที่เข้าใจผิดๆ ว่า การดื่มเหล้าจะทำให้คลายหนาวได้ ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดร้ายแรงมากๆ เพราะเสี่ยงทำให้อันตรายถึงชีวิตกันได้เลยทีเดียว พร้อมแนะนำ วิธีป้องกันความหนาว ที่ถูกต้องมาให้ทุกคนได้ตระหนักและทำตามอย่าปลอดภัย

เตือนสายเมา อย่าดื่มเหล้าคลายหนาว เนื่องจากทำให้หัวใจทำงานหนักเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย จนทำให้ช็อกและอาจเสียชีวิตได้

นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวว่า ช่วงนี้สภาพอากาศเริ่มหนาวเย็นอีกครั้ง ทำให้ประชาชนเตรียมตัวรับมือกับลมหนาว ทั้งในด้านการเตรียมเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ให้เพียงพอ นอกจากนี้ ยังมีประชาชนบางกลุ่มนิยมดื่มเหล้าเพื่อคลายหนาว ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด

เนื่องจากฤทธิ์ของ แอลกอฮอล์จะทำให้ผู้ดื่มมีความรู้สึกอบอุ่นขึ้นเพียงชั่วครู่จากการที่หลอดเลือดฝอยขยายตัว และจะเป็นช่องทางระบายความร้อนออกจากร่างกาย ยิ่งดื่มแอลกอฮอล์มาก ความร้อนก็จะถูกระบายออกจากร่างกายมากขึ้น ทำให้เกิดภาวะอุณหภูมิในร่างกายต่ำลงกว่าปกติ ทำให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะในร่างกาย

หากดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก จะกดประสาทส่วนกลางทำให้เกิดอาการง่วง ซึม หลับไปท่ามกลางอากาศหนาวเย็น และหากมีเครื่องนุ่งห่มให้ความอบอุ่นไม่เพียงพอ ทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้สูง เนื่องจากเมื่อร่างกายสัมผัสอากาศเย็นเป็นเวลานาน เลือดจะหนืดขึ้น ส่งผลต่อการไหลเวียนไปยังอวัยวะต่างๆ ทำให้ขาดออกซิเจน หัวใจจะทำงานหนักเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย อาจทำให้ช็อกและเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ การดื่มแอลกอฮอล์ยังเป็นสาเหตุของการการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนทำให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินด้วย

การป้องกันภาวะอากาศหนาว สามารถทำได้ดังนี้

1) ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ดื่มน้ำอุ่นเพื่อช่วยปรับสมดุลร่างกาย ออกกำลังกายสม่ำเสมอกระตุ้นให้ร่างกายได้รับความอบอุ่นภายใน ไม่ควรอาบน้ำอุ่นบ่อยเกินไป อาจทำให้ผิวแห้งเสีย

2) เตรียมเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้พร้อมและทำความสะอาดเสื้อผ้าหรือผ้าห่ม โดยเฉพาะเสื้อผ้ามือสองให้แช่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือต้ม เพื่อป้องกันโรคผิวหนัง

3) งดดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในช่วงภาวะอากาศหนาว เนื่องจากเป็นปัจจัยเสริมสำคัญทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตในช่วงอากาศหนาวได้

4) ระมัดระวังและสังเกตอาการผู้ป่วยที่กินยาบางชนิด เช่น ยากล่อมประสาท ยารักษาอาการชัก ที่มีผลทำให้อุณหภูมิร่างกายลดต่ำลง

หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

ที่มา : กรมควบคุมโรค


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง